artykuł nr 1

Uchwała nr 7 w sprawie zamiaru likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów II Wojny Światowej w Chotylubiu.

Uchwała nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie na cmentarzu greckokatolickim w Gorajcu pomnika upamiętniającego ofiary akcji pacyfikacyjnej.

Uchwała nr 9 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Cieszanów.

Załączniki:
Uchwała nr 988 KB
Uchwała nr 828 KB
Uchwała nr 725 KB