artykuł nr 1

Uchwała nr 34 ws. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych gminy Cieszanów

Uchwała nr 35 ws. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Uchwała nr 36 ws. przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Uchwała nr 37 ws. wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Uchwała nr 38 ws. wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Załączniki:
Uchwała 3821 KB
Uchwała 3720 KB
Uchwała 3621 KB
Uchwała 3525 KB
Uchwała 3422 KB