artykuł nr 1

Uchwały z dnia 30 stycznia

Uchwała nr 1 ws. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Niemstowie
Uchwała nr 2 ws. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowym Siole
Uchwała nr 3 ws. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kowalówce
Uchwała nr 4 ws. przystąpienia Gminy Cieszanów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Południowe Roztocze"
Uchwała nr 5 ws. wyrażenia zgody na zawarce Porozumienia, pomiędzy Województwem Podkarpackim, a jednostkami samorządów terytorialnych Województwa Podkarpackiego, dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim.
Załączniki:
Uchwała 576 KB
Uchwała 424 KB
Uchwała 324 KB
Uchwała 224 KB
Uchwała 124 KB