artykuł nr 1

Uchwały z dnia 29 czerwca

Uchwała nr 49/X/07 ws. wprowadzenia zmian do budżetu.
Uchwała nr 50/X/07 ws. wprowadzenia zmian do Uchwały nr 35/IV/2006 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Uchwała nr 51/X/07 ws. wprowadzenia zmian do Uchwały nr 28/II/1994 Rady Gminy i Miasta w Cieszanowie z dnia 25 sierpnia 1994r. w sprawie utworzenia Ośrodka Kultury Miasta i Gminy Cieszanów i Uchwały nr 38/IX/06 Rady Miejskiej w Cieszanowie w sprawie nadania statutu Ośrodka Kultury Miasta i Gminy Cieszanów.
Uchwała nr 52X/07 ws. powołania zespołu, który przedstawi Radzie swoja opinie o kandydatach zgłoszonych na ławników.
Uchwała nr 53/X/07 ws. zmian do załącznika Nr 1 Uchwały Nr 15/VI/07 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługe lat, matywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
Uchwała nr 54/X/07 ws. zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. "Budowa Przygranicznego Centrum Kultury i Sportu Wędrowiec w Cieszanowie"
Załączniki:
Uchwała 54108 KB
Uchwała 53234 KB
Uchwała 5272 KB
Uchwała 5187 KB
Uchwała 5078 KB
Uchwała 49362 KB