artykuł nr 1

w sprawie nawiązania współpracy z Województwem Podkarpackim, Powiatem Lubaczowskim. Gminą Horyniec Zdrój, Miastem i Gminą Narol, oraz Gminą Lubycza Królewska, w celu realizacji projektu pn. „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki".

w sprawie nawiązania współpracy z Województwem Podkarpackim, Powiatem Lubaczowskim. Gminą Horyniec Zdrój, Miastem i Gminą Narol, oraz Gminą Lubycza Królewska, w celu realizacji projektu pn. „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki".

Treść uchwały w załączniku.

Załączniki:
Uchwała68 KB