artykuł nr 1

w sprawie zmiany uchwały Nr 69/IX/05 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

w sprawie zmiany uchwały Nr 69/IX/05 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

Treść uchwały w załączniku.

Załączniki:
Uchwała68 KB