artykuł nr 1

Funkcje Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów pełni mgr Zdzisław Zadwornyul. Rynek 137-611 Cieszanówtel. (0 prefix 16) 6311075, (0 prefix 16) 6311076 wew.11e-mail: burmistrz@bip.cieszanow.akcessnet.net
Dostępne kategorie:
Kompetencje
Kontakt
Dyżury