artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów z dnia...

dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:"Budowa kablowych linii elektroenergetycznych na potrzeby realizacji instalacji OZE na terenie gminy Cieszanów" na działkach nr ewid.: 2974, 1108, 1107, 1104, 1102, 1101, 1105, 1106, 1103, 1100/4, 2978, 2986/1, 2816/2 w miejscowości Dachnów