artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów...

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 25.06.2024 r. o zawieszeniu postępowania
artykuł nr 2

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów...

o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrociepłowni fotowoltaicznej PV Cieszanów o mocy elektrycznej do 60 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 4390/2, 4390/3, 4390/4, 4390/5, 4414/2 obręb Cieszanów