artykuł nr 1

Uchwała Nr III/25/2024 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta i Gminy Cieszanów

obrazek