artykuł nr 16

Ogłoszenie o I publicznym przetargu na...

Ogłoszenie o I publicznym przetargu na dzierżawę części działki 532, obręb Dachnów
artykuł nr 17

Wykaz nieruchomości mienia komunalnego...

Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy, dz. nr 4899/1 poł. w miejscowości Cieszanów
artykuł nr 18

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - cz. działki 612/137 poł. w Nowym Lublińcu.
artykuł nr 19

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie znak:WOOŚ.442.2.2024.AW.6 z dnia 26 kwietnia 2024 r. - dotyczy "Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 na terenie Elektrowni Jądrowej Chmielnicki z wykorzystaniem parametrów technicznych reaktora Westinghouse Electric Company AP1000 do dalszej eksploatacji i wytwarzania energii elektrycznej".

Załączniki:
skm_c30824050709000.pdfMB
artykuł nr 20

Ogłoszenie o I publicznym przetargu na sprzedaż...

Ogłoszenie o I publicznym przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 1 położonego w Nowym Lublińcu przy ul. Osiedlowej 28
Dostępne kategorie:
2019
2020
2021
2022
2023
2024