artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej - Dachnów - 2806/5 - 19.12.2019

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

 

 

W Y K A Z

z dnia 19-12-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej.

1.

Nr działki

2806/5

2.

Obręb

Dachnów

3.

Powierzchnia nieruchomości

0,0426 ha 

4.

Użytek

RIIIb-0,0426 ha

5.

Księga Wieczysta

PR1L/00008850/5

6.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowaniezabudowana

7.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Cieszanów

Tereny rolnicze oznaczone symbolem – „R” oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej w gospodarstwach rolnych oznaczone symbolem „MN/RM”

8.

Cena nieruchomości

2 742,00 zł

 

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 31-01-2020 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz tablicy ogłoszeń wsi Dachnów do dnia 09-01-2020 r.

 

Cieszanów, dnia 19-12-2019 r.

 

 

 

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń wsi Dachnów oraz stronach internetowych Urzędu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich - Dachnów - 2806/2 - 19.12.2019

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

 

 

W Y K A Z

z dnia 19-12-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

1.

Nr działki

2806/2

2.

Obręb

Dachnów

3.

Powierzchnia nieruchomości

0,0622 ha 

4.

Użytek

RIVa-0,0622 ha

5.

Księga Wieczysta

PR1L/00008850/5

6.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowaniezabudowana

7.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Cieszanów

Tereny rolnicze oznaczone symbolem – „R”

8.

Cena nieruchomości

2 652,00 zł

 

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 31-01-2020 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz tablicy ogłoszeń wsi Dachnów do dnia 09-01-2020 r.

 

Cieszanów, dnia 19-12-2019 r.

 

 

 

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń wsi Dachnów oraz stronach internetowych Urzędu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej - Dachnów - 2806/4 - 19.12.2019

  Burmistrz

 Miasta i Gminy

  Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 19-12-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

1.

Nr działki

2806/4

2.

Obręb

Dachnów

3.

Powierzchnia nieruchomości

0,0222 ha 

4.

Użytek

RIII-0,0222

5.

Księga Wieczysta

PR1L/0008850/5

6.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowaniezabudowana

7.

Przeznaczenie nieruchomości
Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów

Tereny rolnicze oznaczone symbolem R oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej w gospodarstwach rolnych oznaczone symbolem MN/RM

8.

Cena nieruchomości

1 992,00 zł

 

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

 

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 31-01-2020 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz tablicy ogłoszeń wsi Dachnów do dnia 09-01-2020 r.

 

Cieszanów, dnia 12-12-2019 r.

 

 

 

 

  Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

  Zdzisław Zadworny

 

 

artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej - Dachnów - 2806/1 - 19.12.2019

  Burmistrz

 Miasta i Gminy

  Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 19-12-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

1.

Nr działki

2806/1

2.

Obręb

Dachnów

3.

Powierzchnia nieruchomości

0,0195 ha 

4.

Użytek

RIVa-0,0195 ha

5.

Księga Wieczysta

PR1L/0008850/5

6.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowaniezabudowana

7.

Przeznaczenie nieruchomości
Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów

Tereny rolnicze oznaczone symbolem – „R”

8.

Cena nieruchomości

1 684,00 zł

 

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

 

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 31-01-2020 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz tablicy ogłoszeń wsi Dachnów do dnia 09-01-2020 r.

 

Cieszanów, dnia 19-12-2019 r.

 

 

 

 

  Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

  Zdzisław Zadworny

 

 

artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Stary Lubliniec - 585, 586 - 19.12.2019

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

 

W Y K A Z

z dnia 19-12-2019

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

 

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow.
(w ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
 i sposób jej zagospodarowania

Roczny czynsz netto
w q żyta

(wywoławczy)

Termin płatności

Zasady aktualizacji opłat

1.

Działka nr 585, obręb Stary Lubliniec, w tym PsIV - 0,2911 ha, Dec N-VI.7510.59.2019

0,2911

Dzierżawa rolna

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 5 lat

1,02

Do 31-08 każdego roku

Czynsz dzierżawny nie będzie podlegał aktualizacji

2

Działka nr 586, obręb Stary Lubliniec w tym PsIV-0,5978

PsV – 0,0333 ha

0,6311

Dzierżawa rolna

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 5 lat

2,21

Do 31-08 każdego roku

Czynsz dzierżawny nie będzie podlegał aktualizacji

 

 

 

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń wsi Stary Lubliniec oraz stronie internetowej urzędu do dnia 10-01-2020 r.

 

 

Cieszanów, dnia 19-12-2019 r.

 

 

  Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

  Zdzisław Zadworny