artykuł nr 1

Ogłoszenie Niemstów

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta I Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów miejscowości Niemstów jako działka nr 717/4 o pow. 1,67ha objętej KW 41254 – działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Cieszanów jako Zespół Dworsko Parkowy znajdujący się w strefie A ochrony konserwatora zabytków.

Pełna treść ogłoszenia w załaczniku.

Załączniki:
Treść ogłoszenia24 KB
artykuł nr 2

Przetarg

OGŁOSZENIE

 

 

Burmistrz Miasta I Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów miejscowości Cieszanów jako działka nr 4808 o pow. 0,0703ha, objęta KW 12004 – działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów jako teren osadniczy

 

Przetarg odbędzie się w dniu 8 września /czwartek/ 2005r. o godzinie 9 – tej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, pok. Nr 12

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 12 000,00 zł / słownie: dwanaście tysięcy złotych/

Koszt dokumentacji wynosi 1 600,00 zł /słownie: jeden tysiąc sześćset  złoty/

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 1 września 2005r. /włącznie/ wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej co wynosi 1 200,00 zł / słownie: jeden tysiąc dwieście złotych / w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie lub na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008

 

Uczestnikom przetargu, którzy nie zaoferują ceny najwyższej wadium zwraca się nie zwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli nabywca uchyla się od zawarcia aktu notarialnego w terminie ustalonym przez Gminę.

Termin zapłaty ceny wylicytowanej stanowi 21 dni od daty podpisania protokołu z przetargu, po którym zostanie ustalony termin aktu notarialnego.

 

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godzinach od 8 do 15-tej od poniedziałku do piątku w pokoju 12 lub tel. (0-16) 6311076 wew. 13

Upoważnioną osobą do udzielania wszelkich informacji na temat przetargu jest

Pan mgr Szymon Kuzyk.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Cieszanów 2005-08-04

artykuł nr 3

Przetarg Kowalówka

OGŁOSZENIE

 

 

Burmistrz Miasta I Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów miejscowości Kowalówka jako działka nr 926/15 o pow. 0,47ha, objęta KW 30238 – działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów jako teren zorganizowanej działalności gospodarczej

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 września /poniedziałek/ 2005r. o godzinie 10 – tej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, pok. Nr 12

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10 910,00 zł / słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych/

Koszt dokumentacji wynosi 500,00 zł /słownie: pięćset  złoty/

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 12 września  2005r. /włącznie/ wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej co wynosi 1 100,00 zł / słownie: jeden tysiąc sto złotych / w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie lub na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008

 

Uczestnikom przetargu, którzy nie zaoferują ceny najwyższej wadium zwraca się nie zwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli nabywca uchyla się od zawarcia aktu notarialnego w terminie ustalonym przez Gminę.

 

 

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godzinach od 8 do 15-tej od poniedziałku do piątku w pokoju 12 lub tel. (0-16) 6311076 wew. 13

Upoważnioną osobą do udzielania wszelkich informacji na temat przetargu jest Pan Szymon Kuzyk.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Cieszanów 2005-08-18

artykuł nr 4

Przetarg Kowalówka

OGŁOSZENIE

 

 

Burmistrz Miasta I Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów miejscowości Kowalówka jako działka nr 926/14 o pow. 0,44ha, objęta KW 30238 – działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów jako teren zorganizowanej działalności gospodarczej

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 września /poniedziałek/ 2005r. o godzinie 9 – tej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, pok. Nr 12

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 11 620,00 zł / słownie: jedenaście tysięcy sześćset dwadzieścia złotych/

Koszt dokumentacji wynosi 500,00 zł /słownie: pięćset  złoty/

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 12 września  2005r. /włącznie/ wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej co wynosi 1 170,00 zł / słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt  złotych / w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie lub na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008

 

Uczestnikom przetargu, którzy nie zaoferują ceny najwyższej wadium zwraca się nie zwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli nabywca uchyla się od zawarcia aktu notarialnego w terminie ustalonym przez Gminę.

Do ceny wyłonionej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz.U.04.54.535 z póź. zm.)

 

 

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godzinach od 8 do 15-tej od poniedziałku do piątku w pokoju 12 lub tel. (0-16) 6311076 wew. 13

Upoważnioną osobą do udzielania wszelkich informacji na temat przetargu jest Pan Szymon Kuzyk.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Cieszanów 2005-08-18

artykuł nr 5

Przetarg

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta I Gminy Cieszanów ogłasza III publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów miejscowości Chotylub jako działka nr 285 o pow. 0,55ha, objęta KW 36444 – działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów jako tereny osadnicze.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 września /poniedziałek/ 2005r. o godzinie 11 – tej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, pok. Nr 12

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10 370,00 zł / słownie: dziesięć  tysięcy trzysta siedemdziesiąt  złotych/

Koszt dokumentacji wynosi 500,00 zł /słownie: pięćset  złoty/

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 12 września 2005r. /włącznie/ wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej co wynosi 1 040,00 zł / słownie: jeden tysiąc czterdzieści złotych / w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie lub na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008

 

Uczestnikom przetargu, którzy nie zaoferują ceny najwyższej wadium zwraca się nie zwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli nabywca uchyla się od zawarcia aktu notarialnego w terminie ustalonym przez Gminę.

 

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godzinach od 8 do 15-tej od poniedziałku do piątku w pokoju 12 lub tel. (0-16) 6311076 wew. 13

Upoważnioną osobą do udzielania wszelkich informacji na temat przetargu jest Pan Szymon Kuzyk.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Cieszanów 2005-08-18