artykuł nr 1

Petycja o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo.

Załączniki:
Treść petycji302 KB
artykuł nr 2

Mieszkańcy wsi Nowe Sioło Dot. petycji...

Mieszkańcy wsi Nowe Sioło Dot. petycji mieszkańców wsi Nowe Sioło zgłaszających sprzeciw w sprawie lokalizacji wieży stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr ewid. 929 położonej w miejscowości Nowe Sioło
artykuł nr 3

Wezwania o usunięcie braków formalnych w petycji

artykuł nr 4

Petycja z dnia 10.02.2023

Załączniki:
Treść petycji80 KB
artykuł nr 5

petycja dotycząca uroczystego uczczenia 100...

petycja dotycząca uroczystego uczczenia 100 rocznicy uchwalania pierwszej - Polskiej Repulikańskiej Konstytucji (Konstytucji Marcowej) z 1921