artykuł nr 1

Petycja - Program dla zdrowia i dobra środowiska - z dnia 7.08.2020

artykuł nr 2

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publiczne Szulc-Efekt 31.07.2020

artykuł nr 3

Wniosek o informacje publiczną Szulc-Efekt 22.07.2020

artykuł nr 4

Petycja - stop zagrożeniu zdrowiu i życiu - Koalicja Polska wolna od 5G - z dnia 23.03.2020

Załączniki:
skan petycjiMB
artykuł nr 5

Petycja w interesie publicznym - Renata Sutor - z dnia 06.12.2019