artykuł nr 1

Decyzja o warunkach zabudowy

Karta usługi w załączniku.