artykuł nr 1

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz Decyzja o warunkach zabudowy

obrazek

Karta usługi w załączniku.