artykuł nr 1

Kodeks etyczny Radnych Rady Miejskiej w Cieszanowie.

   Kodeks etyczny jest zbiorem wartości i zasad, którymi powinni kierować się radni w pełnieniu służby publicznej,  mając zawsze na względzie dobro wspólnoty samorządowej.

Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów

Kodeks Etyczny jest zbiorem zasad i wartości, którymi kierują się pracownicy Urzędu Miasta i Gminy  Cieszanów, podczas wykonywania obowiązków służbowych w miejscu pracy, jak    i poza nim.

Pracownik samorządowy traktuje swoją pracę jako służbę publiczną i przy realizacji swoich zadań, kierując się obowiązującym prawem, ma zawsze na względzie dobro wspólnoty samorządowej.

Pełne treści Kodeksów z załącznikach.