w sprawie wyznaczenia dwóch dodatkowych przedstawicieli Gminy Cieszanów do Zgromadzenia Związku Międzygminnego ?Ziemia Lubaczowska"

RADA MIEJSKA W CIESZANOWIE

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIAz dnia 28 grudnia 2018 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15 Liczba oddanych głosów: 15

Punkt

porządku

obrad

Przedmiot głosowania

TAK

NIE

WSTRZ

2

w sprawie wyznaczenia dwóch dodatkowych przedstawicieli Gminy Cieszanów do

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Ziemia Lubaczowska"

15

0

0

 

 

Rezultat głosowania: Uchwałę przyjęto

Głosy oddane:

Jan Bielecki

TAK

Piotr Bielko

TAK

Bogusław Bundyra

TAK

Marian Ciepły

TAK

Barbara Dragan

TAK

Zdzisław Kociołek

TAK

Wiesław Kossak

TAK

Mieczysław Krawiec

TAK

Zbigniew Kurdziel

TAK

Marek Leja

TAK

Andrzej Skiba

TAK

Michał Świtalski

TAK

Kazimierz Wolanin

TAK

Adam Zaborniak

TAK

Bożena Zygarlicki

TAK

 

 

1 / 1