W Y K A Z

z dnia 10-08-2017

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przedmiotem sprzedaży są lokale w budynku nr 1 położonego w Cieszanowie przy ul. 6-go Grudnia.

 

L.p.

Nr działki

Adres lokalu

KW

Pow. lokalu/pow. przynależności

Udział lokalu w nieruchomości wspólnej

Cena wywoławcza nieruchomości

Opis nieruchomości

1.

2256/6

Ul. 6-go grudnia 1/1

PR1L/00039836/7

15,00 m²/0,00

1570/24890

21 107,50 zł

Lokal mieszkalny, położony na parterze w budynku mieszkalno- biurowym, 1 pokój/kuchnia i węzeł sanitarny (WC)

2.

2256/6

Ul. 6-go grudnia 1/6A

PR1L/00039836/7

30,00 m²/21,40

5140/24890

43 472 zł

Lokal użytkowy (przeznaczony pod działalność usługowo- biurową)- 1 pomieszczenie biurowe, śluza WC i 2sanitariaty na parterze oraz 1 pomieszczenie gospodarcze- piwnica w poziomie kondygnacji podziemnej

3.

2256/6

Ul. 6-go grudnia 1/6B

PR1L/00039836/7

6,10 m²/0,00

610/24890

8 872 zł

Lokal użytkowy (przeznaczony pod działalność usługowo- biurową)- 1 pomieszczenie biurowe

 

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm.),

z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi

zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości.

Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają  z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na

ich nabycie po cenie ustalonej według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta  i Gminy Cieszanów w terminie do 25-09-2017.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów przez okres 21 dni.

 

Cieszanów, dnia 09-08-2017 r.

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie

Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz stronie internetowej urzędu w dniach od 10-08-2017 r. do 04-09-2017 r.