Oświadczenia Majątkowe za 2015r

Załączniki
Broź Barbara   1.215 MB
Ciećkiewicz Elżbieta   883.673 KB
Kędzior Stanisław   812.841 KB
Kopeć-Zaborniak Urszula   802.144 KB
Łabisz Agnieszka   807.750 KB
Pokrywka Edward   1.176 MB
Sopel Maria   275.796 KB
Stanowska Anna   1.137 MB
Steczkiewicz Teresa   931.737 KB
Szczudło Ryszard   1.190 MB
Szymanowski Andrzej   738.006 KB
Szynal Alicja   1.296 MB
Świzdor Wojciech   1.295 MB
Woszczak Anna   869.732 KB
Zaborniak Paweł   792.818 KB
Zarembski Wacław   807.653 KB
Zarębska Elżbieta   1.220 MB
Zarębski Stanisław   832.595 KB
Batycka Edyta   1.239 MB
Buczek Agnieszka   1.165 MB
Ciepły Wiesław   1.103 MB
Duda Urszula   1.252 MB
Krawczyk Katarzyna   678.661 KB
Kuzyk Szymon   902.211 KB
Mazurek Janusz   1.220 MB
Pachla Agnieszka   1.230 MB
Turza Mirosław   1.139 MB
Wilusz Marzena   870.415 KB
Wiśniewska Mirosława   1.193 MB

Dostępne podkategorie:
Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2002
Zdzisław Zadworny
Wiesław Kudyba
Stanisław Kędzior
Marta Teresa Szpyt
Marta Rydzewska
Helena Dudzińska
Urszula Mazurek
Zbigniew Wróbel
Maria Anna Wawrów
Helena Krystyna Mazurek
Bogumiła Małgorzat Puła
Jolanta Pałczyńska
Longina Pałczyńska
Urszula Duda
Mirosława Maria Wiśniewska
Krzysztof Krzemiński
Helena Antonina Ważna
Ewa Szabatowska
Roman Sopel
Maria Sopel
Teresa Steczkiewicz
Wojciech Świzdor
Andrzej Szymanowski
Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2003
Zdzisław Zadworny
Wiesław Kudyba
Stanisław Kędzior
Stanisław Andrzej Zarębski
Elżbieta Maria Zarębska
Edward Pokrywka
Andrzej Szymanowski
Wojciech Świzdor
Teresa Steczkiewicz
Roman Sopel
Maria Sopel
Ewa Szabatowska
Helena Ważna
Krzysztof Krzemiński
Mirosława Maria Wiśniewska
Urszula Duda
Longina Pałczyńska
Jolanta Pałczyńska
Bogumiła Małgorzata Puła
Helena Mazurek
Maria Anna Wawrów
Zbigniew Wróbel
Urszula Mazurek
Helena Dudzińska
Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2004
Zdzisław Zadworny
Andrzej Szymanowski
Barbara Broź
Anna Stanowska
Alina Kot
Bogumiła Puła
Edward Pokrywka
Elżbieta Ciećkiewicz
Elżbieta Maria Zarębska
Helena Dudzińska
Helena Krystyna Mazurek
Helena Ważna
Jerzy Szajowski
Jolanta Pałczyńska
Longina Pałczyńska
Maria Anna Wawrów
Maria Sopel
Maria Zarębska
Mariola Kulczycka
Mirosława Maria Wiśniewska
Roman Sopel
Stanisław Zarębski
Stanisław Kędzior
Teresa Steczkiewicz Głowa
Urszula Duda
Urszula Mazurek
Wiesław Kudyba
Wojciech Świzdor
Zbigniew Wróbel
Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2005
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2006
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2007
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2008
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2009
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2010
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2011
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2012
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2013
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2014
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2015
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2016
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2017