1. Elżbieta Ciećkiewicz
2. Wiesław Ciepły
3. Stanisław Kędzior
4. Urszula Kopeć-Zaborniak
5. Helena Mazurek
6. Janusz Mazurek - w związku z odwołaniem ze stanowiska
7. Janusz Mazurek - w związku z powołaniem na stanowisko
8. Janusz Mazurek
9. Longina Pałczyńska
10. Edward Pokrywka
11. Marzena Rejman
12. Maria Sopel
13. Roman Sopel
14. Anna Stanowska
15. Teresa Steczkiewicz
16. Ryszard Szczudło
17. Andrzej Szymanowski
18. Alicja Szynal
19. Wojciech Świzdor
20. Mirosław Turza
21. Mirosława Wiśniewska
22. Anna Woszczak
23. Paweł Zaborniak
24. Elżbieta Zarębska
25. Stanisław Zarębski - w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
26. Stanisław Zarębski

Załączniki
1   213.130 KB
2   275.638 KB
3   277.551 KB
4   172.956 KB
5   302.702 KB
6   291.909 KB
7   290.450 KB
8   302.950 KB
9   276.810 KB
10   273.435 KB
11   175.475 KB
12   303.945 KB
13   306.789 KB
14   265.358 KB
15   300.042 KB
16   255.907 KB
17   219.081 KB
18   304.387 KB
19   278.979 KB
20   266.237 KB
21   285.741 KB
22   345.522 KB
23   193.546 KB
24   285.149 KB
25   186.675 KB
26   198.548 KB

Dostępne podkategorie:
Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2002
Zdzisław Zadworny
Wiesław Kudyba
Stanisław Kędzior
Marta Teresa Szpyt
Marta Rydzewska
Helena Dudzińska
Urszula Mazurek
Zbigniew Wróbel
Maria Anna Wawrów
Helena Krystyna Mazurek
Bogumiła Małgorzat Puła
Jolanta Pałczyńska
Longina Pałczyńska
Urszula Duda
Mirosława Maria Wiśniewska
Krzysztof Krzemiński
Helena Antonina Ważna
Ewa Szabatowska
Roman Sopel
Maria Sopel
Teresa Steczkiewicz
Wojciech Świzdor
Andrzej Szymanowski
Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2003
Zdzisław Zadworny
Wiesław Kudyba
Stanisław Kędzior
Stanisław Andrzej Zarębski
Elżbieta Maria Zarębska
Edward Pokrywka
Andrzej Szymanowski
Wojciech Świzdor
Teresa Steczkiewicz
Roman Sopel
Maria Sopel
Ewa Szabatowska
Helena Ważna
Krzysztof Krzemiński
Mirosława Maria Wiśniewska
Urszula Duda
Longina Pałczyńska
Jolanta Pałczyńska
Bogumiła Małgorzata Puła
Helena Mazurek
Maria Anna Wawrów
Zbigniew Wróbel
Urszula Mazurek
Helena Dudzińska
Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2004
Zdzisław Zadworny
Andrzej Szymanowski
Barbara Broź
Anna Stanowska
Alina Kot
Bogumiła Puła
Edward Pokrywka
Elżbieta Ciećkiewicz
Elżbieta Maria Zarębska
Helena Dudzińska
Helena Krystyna Mazurek
Helena Ważna
Jerzy Szajowski
Jolanta Pałczyńska
Longina Pałczyńska
Maria Anna Wawrów
Maria Sopel
Maria Zarębska
Mariola Kulczycka
Mirosława Maria Wiśniewska
Roman Sopel
Stanisław Zarębski
Stanisław Kędzior
Teresa Steczkiewicz Głowa
Urszula Duda
Urszula Mazurek
Wiesław Kudyba
Wojciech Świzdor
Zbigniew Wróbel
Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2005
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2006
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2007
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2008
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2009
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2010
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2011
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2012
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2013
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2014
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2015
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2016
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2017