główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje:

 1. Zdzisław Zadworny
 2. Alicja Szynal
 3. Andrzej Szymanowski
 4. Anna Stanowska
 5. Anna Woszczak
 6. Edward Pokrywka
 7. Elżbieta Ciećkiewicz
 8. Elżnieta Zarębska
 9. Helena Mazurek
 10. Janusz Mazurek
 11. Longina Pałczyńska
 12. Maria Sopel
 13. Marzena Rejman
 14. Mirosław Turza
 15. Mirosława Wiśniewska
 16. Paweł Zaborniak
 17. Roman Sopel 
 18. Ryszard Szczudło
 19. Stanisław Kędzior
 20. Stanisław Zarębski
 21. Teresa Steczkiewicz
 22. Urszula Kopeć-Zaborniak
 23. Wiesław Ciepły
 24. Wojciech Świzdor

 

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) wyłącza się z publikacji informacje o adresie zamieszkania
składającego oświadczenie majątkowe oraz o miejscu położenia nieruchomości wyszczególnionych
w części A.

Załączniki:
24 273 KB
23 297 KB
22 285 KB
21 295 KB
20 295 KB
19 282 KB
18 278 KB
17 299 KB
16 276 KB
15 301 KB
14 275 KB
13 290 KB
12 299 KB
11 294 KB
Janusz Mazurek 300 KB
9 300 KB
8 293 KB
7 283 KB
6 275 KB
5 336 KB
Załącznik 274 KB
3 210 KB
2 296 KB
1 322 KB
Dostępne kategorie:
Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2002
Zdzisław Zadworny
Wiesław Kudyba
Stanisław Kędzior
Marta Teresa Szpyt
Marta Rydzewska
Helena Dudzińska
Urszula Mazurek
Zbigniew Wróbel
Maria Anna Wawrów
Helena Krystyna Mazurek
Bogumiła Małgorzat Puła
Jolanta Pałczyńska
Longina Pałczyńska
Urszula Duda
Mirosława Maria Wiśniewska
Krzysztof Krzemiński
Helena Antonina Ważna
Ewa Szabatowska
Roman Sopel
Maria Sopel
Teresa Steczkiewicz
Wojciech Świzdor
Andrzej Szymanowski
Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2003
Zdzisław Zadworny
Wiesław Kudyba
Stanisław Kędzior
Stanisław Andrzej Zarębski
Elżbieta Maria Zarębska
Edward Pokrywka
Andrzej Szymanowski
Wojciech Świzdor
Teresa Steczkiewicz
Roman Sopel
Maria Sopel
Ewa Szabatowska
Helena Ważna
Krzysztof Krzemiński
Mirosława Maria Wiśniewska
Urszula Duda
Longina Pałczyńska
Jolanta Pałczyńska
Bogumiła Małgorzata Puła
Helena Mazurek
Maria Anna Wawrów
Zbigniew Wróbel
Urszula Mazurek
Helena Dudzińska
Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2004
Zdzisław Zadworny
Andrzej Szymanowski
Barbara Broź
Anna Stanowska
Alina Kot
Bogumiła Puła
Edward Pokrywka
Elżbieta Ciećkiewicz
Elżbieta Maria Zarębska
Helena Dudzińska
Helena Krystyna Mazurek
Helena Ważna
Jerzy Szajowski
Jolanta Pałczyńska
Longina Pałczyńska
Maria Anna Wawrów
Maria Sopel
Maria Zarębska
Mariola Kulczycka
Mirosława Maria Wiśniewska
Roman Sopel
Stanisław Zarębski
Stanisław Kędzior
Teresa Steczkiewicz Głowa
Urszula Duda
Urszula Mazurek
Wiesław Kudyba
Wojciech Świzdor
Zbigniew Wróbel
Oświadczenie osób wydających decyzje za rok 2005
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2006
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2007
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2008
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2009
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2010
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2011
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2012
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2013
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2014
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2015
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2016
Oświadczenia osób wydających decyzje za rok 2017