Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2008

Oświadczenia majątkowe Radnych:

 1. Edward Batycki
 2. Piotr Bielko
 3. Wojciech Broź
 4. Stefan Chomyszyn
 5. Marian Ciepły
 6. Zdzisław Kasperski
 7. Zdzisław Kociołek
 8. Wanda Komosińska
 9. Zygmunt Lesiczka
 10. Jan Łach
 11. Jan Maciejko
 12. Stanisław Myśliwy
 13. Tadeusz Nicpoń
 14. Marian Pachołek
 15. Fryderyk Zaborniak

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) wyłącza się z publikacji informacje o adresie zamieszkania
składającego oświadczenie majątkowe oraz o miejscu położenia nieruchomości wyszczególnionych
w części A.

Załączniki
1   171.466 KB
2   168.920 KB
3   279.125 KB
4   296.237 KB
5   278.304 KB
6   286.881 KB
7   172.452 KB
8   281.089 KB
9   265.312 KB
10   290.934 KB
11   279.203 KB
12   321.732 KB
13   273.972 KB
14   275.436 KB
15   284.664 KB