główna zawartość
artykuł nr 1

Sporządzenie aktu urodzenia


Wymagane dokumenty:
1. Zaświadczenie wystawione przez lekarza lub zakład służby zdrowia (druk zwany „Zgłoszenie urodzenia noworodka”).
2. Akt małżeństwa rodziców dziecka pochodzącego z małżeństwa.
3. Akt urodzenia matki dziecka, które nie pochodzi z małżeństwa.
4. Dokumenty rodziców stwierdzające tożsamość.

Opłaty:
- podanie o wydanie aktów urodzenia -5,00 zł – cz. I, kol. 2 załącznika do ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2000r. Nr 86, poz. 960),
- sporządzenie aktu urodzenia (odpisy skrócenie aktu urodzenia wydawane bezpośrednio po sporządzenia aktu stanu cywilnego – w liczbie 3 egzemplarzy) -jest zwolnione z opłaty skarbowej (cz. III, kol. 4, pkt 2, lit. b załącznika do wyżej powołanej ustawy),

Miejsce złożenia dokumentów:
- urząd stanu cywilnego miejsca urodzenia dziecka,
lub
- urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania rodziców lub jednego z nich.
- dla Miasta i Gminy Cieszanów, Urząd Stanu Cywilnego w Cieszanowie,

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, jeżeli dokumenty zostaną złożone w urzędzie stanu cywilnego miejsca urodzenia dziecka.

Uwagi:
Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani w kolejności :
a) ojciec,
b) lekarz lub położna, albo inna osoba obecna przy porodzie,
c) matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala,

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami,
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami), Dział I