OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze województwa podkarpackiego

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Część I
Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

1. Wybierano łącznie 160 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 417 kandydatów zgłoszonych przez 269 komitetów wyborczych, w tym w 22 gminach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata.

2. Uprawnionych do głosowania było 1711624 osób, w tym 31 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3. Karty do głosowania wydano 911218 osobom, w tym 25 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 910178 wyborców, to jest 53,18% uprawnionych do głosowania.

5. Głosów ważnych oddano 897738, to jest 98,63% ogólnej liczby głosów oddanych.

6. Głosów nieważnych oddano 12440, to jest 1,37% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 3909, to jest 31,42% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 8531, to jest 68,58% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 2.
Wyniki wyborów

1. Wybierano łącznie 160 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:

1) 138 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach do 20 tys. mieszkańców;

2) 22 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.

2. Wybrano łącznie 123 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:

1) 108 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców;

2) 15 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.

3. Nie wybrano 37 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów:

2) w 37 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego:

a) w 30 gminach do 20 tys. mieszkańców,

b) w 7 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

4. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 3, zgodnie z art. 473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie:

1) Gmina Baligród – powiat leski;

2) Gmina Borowa – powiat mielecki;

3) Gmina Brzozów – powiat brzozowski;

4) Gmina Chłopice – powiat jarosławski;

5) Gmina Czermin – powiat mielecki;

6) Gmina Czudec – powiat Strzyżowski;

7) Gmina Dębica – powiat dębicki;

8) Miasto Dębica – powiat dębicki;

9) Gmina Dębowiec – powiat jasielski;

10) Gmina Dubiecko – powiat przemyski;

11) Gmina Dukla – powiat krośnieński;

12) Gmina Dydnia – powiat brzozowski;

13) Gmina Dzikowiec – powiat kolbuszowski;

14) Gmina Komańcza – powiat sanocki;

15) Gmina Korczyna – powiat krośnieński;

16) Gmina Krasiczyn – powiat przemyski;

17) Gmina Krasne – powiat rzeszowski;

18) Gmina Kuryłówka – powiat leżajski;

19) Gmina Lesko – powiat leski;

20) Miasto Lubaczów – powiat lubaczowski;

21) Miasto Łańcut – powiat łańcucki;

22) Gmina Markowa – powiat łańcucki;

23) Gmina Miejska Mielec – powiat mielecki;

24) Gmina Niebylec – powiat Strzyżowski;

25) Gmina i Miasto Nisko – powiat niżański;

26) Gmina Nozdrzec – powiat brzozowski;

27) Gmina Osiek Jasielski – powiat jasielski;

28) Gmina Solina – powiat leski;

29) Miasto Przemyśl;

30) Miasto Radymno – powiat jarosławski;

31) Gmina Rakszawa – powiat łańcucki;

32) Miasto Sanok – powiat sanocki;

33) Gmina Zagórz – powiat sanocki;

34) Gmina Zarszyn – powiat sanocki;

35) Gmina Zarzecze – powiat przeworski;

36) Gmina Żurawica – powiat przemyski;

37) Gmina Żyraków – powiat dębicki.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

Rozdział 18.
Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał ZADWORNY Zdzisław zgłoszony przez KWW GMINA CIESZANÓW.

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6041, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim.

3. Karty do głosowania wydano 3260 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim.

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3259 wyborców, co stanowi 53,95% uprawnionych do głosowania.

5. Wybrany kandydat uzyskał 1781 głosów ważnych.

Komisarz Wyborczy

w Rzeszowie I

/-/ Marcin Dudzik

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Część I
Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

1. Wybory przeprowadzono do 182 rad, z czego:

1) do 160 rad gmin, z tego:

a) do 138 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b) do 22 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 21 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

2. Wybierano łącznie 3006 radnych, z czego:

1) 2542 radnych rad gmin, z tego:

a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) 431 radnych rad powiatów;

3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

3. Wybrano łącznie 3006 radnych, z czego:

1) 2542 radnych rad gmin, z tego:

a) 2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b) 472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) 431 radnych rad powiatów;

3) 33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

4. Wybory przeprowadzono w 2245 okręgach wyborczych.

5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 2005 okręgach wyborczych.

7. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 240 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 138 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 2070 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 2070 radnych spośród 5314 kandydatów zgłoszonych przez 441 komitetów wyborczych, w tym 369 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3. Wybrano 2070 radnych.

4. Uprawnionych do głosowania było 894212 osób, w tym 19 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

5. Karty do głosowania wydano 487613 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to jest 54,50% uprawnionych do głosowania.

7. Głosów ważnych oddano 476917, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych.

8. Głosów nieważnych oddano 10401, to jest 2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2732, to jest 26,27% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to jest 73,73% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9. Głosowanie przeprowadzono w 1830 okręgach wyborczych.

10. Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 240 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

11. Głosowanie przeprowadzono w 1140 obwodach głosowania.

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 22 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 78 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 472 radnych spośród 2208 kandydatów zgłoszonych na 287 listach kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.

3. Wybrano 472 radnych.

4. Uprawnionych do głosowania było 718255 osób, w tym 12 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

5. Karty do głosowania wydano 375248 osobom, w tym 8 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to jest 52,19% uprawnionych do głosowania.

7. Głosów ważnych oddano 363416, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych.

8. Głosów nieważnych oddano 11441, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 5891, to jest 51,49% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to jest 48,51% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9. Głosowanie przeprowadzono w 78 okręgach wyborczych.

10. Głosowanie przeprowadzono w 574 obwodach głosowania.

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów

1. Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatów, w których utworzono 92 okręgi wyborcze.

2. Wybierano 431 radnych spośród 2273 kandydatów zgłoszonych na 357 listach kandydatów przez 60 komitetów wyborczych.

3. Wybrano 431 radnych.

4. Uprawnionych do głosowania było 1441405 osób.

5. Karty do głosowania wydano 767669 osobom.

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 766786 osób, to jest 53,20% uprawnionych do głosowania.

7. Głosów ważnych oddano 728406, to jest 94,99% ogólnej liczby głosów oddanych.

8. Głosów nieważnych oddano 38380, to jest 5,01% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 21279, to jest 55,44% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to jest 44,56% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9. Głosowanie przeprowadzono w 92 okręgach wyborczych.

10. Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 33 radnych spośród 406 kandydatów zgłoszonych na 53 listach kandydatów przez 11 komitetów wyborczych.

3. Wybrano 33 radnych.

4. Uprawnionych do głosowania było 1715207 osób.

5. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest 53,11% uprawnionych do głosowania.

7. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.

8. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest 67,71% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

10. Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

Rozdział 16.
Wybory do Rady Miejskiej w Cieszanowie

Oddział 1.
Dane ogólne

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6041, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim.

3. Karty do głosowania wydano 3264 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim.

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3263 osób, to jest 54,01% uprawnionych do głosowania.

5. Głosów ważnych oddano 3191, to jest 97,79% ogólnej liczby głosów oddanych.

6. Głosów nieważnych oddano 72, to jest 2,21% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 13, to jest 18,06% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 59, to jest 81,94% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 394;

4) karty do głosowania wydano 230 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230;

6) głosów ważnych oddano 226;

7) radnym został wybrany:

? ZABORNIAK Adam Jan,

z listy nr 15 KWW GMINA CIESZANÓW.

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 430;

4) karty do głosowania wydano 220 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220;

6) głosów ważnych oddano 218;

7) radnym został wybrany:

? ŚWITALSKI Michał Damian,

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 389;

4) karty do głosowania wydano 193 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193;

6) głosów ważnych oddano 188;

7) radną została wybrana:

? DRAGAN Barbara Teresa,

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 462;

4) karty do głosowania wydano 255 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 255;

6) głosów ważnych oddano 249;

7) radnym został wybrany:

? WOLANIN Kazimierz Zbigniew,

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 399;

4) karty do głosowania wydano 208 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208;

6) głosów ważnych oddano 205;

7) radnym został wybrany:

? KOSSAK Wiesław,

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 408;

4) karty do głosowania wydano 221 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 221;

6) głosów ważnych oddano 210;

7) radnym został wybrany:

? BIELKO Piotr Robert,

z listy nr 15 KWW GMINA CIESZANÓW.

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 327;

4) karty do głosowania wydano 198 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198;

6) głosów ważnych oddano 194;

7) radnym został wybrany:

? KRAWIEC Mieczysław,

z listy nr 15 KWW GMINA CIESZANÓW.

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 423;

4) karty do głosowania wydano 248 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 248;

6) głosów ważnych oddano 243;

7) radnym został wybrany:

? LEJA Marek,

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 454, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim;

4) karty do głosowania wydano 268 osobom, w tym 1 obywatelowi Unii Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 268;

6) głosów ważnych oddano 265;

7) radnym został wybrany:

? SKIBA Andrzej,

z listy nr 15 KWW GMINA CIESZANÓW.

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 295;

4) karty do głosowania wydano 148 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148;

6) głosów ważnych oddano 141;

7) radnym został wybrany:

? CIEPŁY Marian Rafał,

z listy nr 15 KWW GMINA CIESZANÓW.

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 327;

4) karty do głosowania wydano 162 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162;

6) głosów ważnych oddano 162;

7) radnym został wybrany:

? KURDZIEL Zbigniew,

z listy nr 15 KWW GMINA CIESZANÓW.

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 549;

4) karty do głosowania wydano 321 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 320;

6) głosów ważnych oddano 313;

7) radnym został wybrany:

? KOCIOŁEK Zdzisław Józef,

z listy nr 15 KWW GMINA CIESZANÓW.

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 398;

4) karty do głosowania wydano 181 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181;

6) głosów ważnych oddano 176;

7) radnym został wybrany:

? BUNDYRA Bogusław Ryszard,

z listy nr 17 KWW OSIEDLOWY.

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 347;

4) karty do głosowania wydano 180 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181;

6) głosów ważnych oddano 175;

7) radnym został wybrany:

? BIELECKI Jan,

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 439;

4) karty do głosowania wydano 231 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230;

6) głosów ważnych oddano 226;

7) radną została wybrana:

? ZYGARLICKI Bożena Mariola,

z listy nr 15 KWW GMINA CIESZANÓW.

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 9.
Wybory do Rady Powiatu w Lubaczowie

Oddział 1.
Dane ogólne

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 radnych.

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 46234.

3. Karty do głosowania wydano 25484 osobom.

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 25470 osób, to jest 55,09% uprawnionych do głosowania.

5. Głosów ważnych oddano 24059, to jest 94,46% ogólnej liczby głosów oddanych.

6. Głosów nieważnych oddano 1411, to jest 5,54% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 828, to jest 58,68% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 583, to jest 41,32% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL;

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

3) lista nr 12 KW WOLNI I SOLIDARNI;

4) lista nr 13 KWW FORUM SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE;

5) lista nr 14 KWW SAMORZĄD LUBACZOWSKI.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8956;

4) głosów ważnych oddano 8451;

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a) lista nr 2 ? KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 3 mandaty;

radnymi z tej listy zostali wybrani:

? WRÓBEL Dorota,

? WRÓBEL Zbigniew,

? RACHWALIK Dorota Józefa;

b) lista nr 10 ? KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

radnymi z tej listy zostali wybrani:

? STRUMIDŁO Stanisław Piotr,

? BROŹ Barbara;

c) lista nr 13 ? KWW FORUM SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

? PIOTROWSKI Marcin Andrzej;

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33 radnych.

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1715207.

3. Karty do głosowania wydano 912247 osobom.

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest 53,11% uprawnionych do głosowania.

5. Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.

6. Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 20120, to jest 32,29% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest 67,71% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL;

2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA;

3) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM;

4) lista nr 8 KWW KUKIZ'15;

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 173338;

4) głosów ważnych oddano 159405;

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a) lista nr 2 ? KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

? NEPELSKI Andrzej;

b) lista nr 4 ? KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

? TOMAŃSKI Piotr;

c) lista nr 10 ? KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty;

radnymi z tej listy zostali wybrani:

? PILCH Piotr,

? HUK Anna Maria,

? PAMUŁA Teresa,

? KRÓL Mariusz Andrzej;

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy

w Rzeszowie I

/-/ Marcin Dudzik

Komisarz Wyborczy w Przemyślu Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości gm. Cieszanów

Komisarz Wyborczy w Przemyślu

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

na obszarze właściwości

gm. Cieszanów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Dom Strażaka, Chotylub 64, 37-611 Cieszanów:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Mariusz Tadeusz Pietruch, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Chotylub - Przewodniczący

2.

Andrzej Czesław Gelmuda, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Chotylub - Zastępca Przewodniczącego

3.

Mariusz Stanisław Gajda, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Nowe Sioło - Członek

4.

Zofia Agnieszka Herda, zgłoszona przez KW "NASZA BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ", zam. Cieszanów - Członek

5.

Tomasz Kołodziej, zgłoszony przez KWW KUKIZ'15, zam. Stary Lubliniec - Członek

6.

Wioletta Katarzyna Kut, zgłoszona przez KWW SAMORZĄD LUBACZOWSKI, zam. Cieszanów - Członek

7.

Elżbieta Janina Witko, zgłoszona przez KWW FORUM SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE, zam. Chotylub - Członek

8.

Anna Wolanin, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Nowy Lubliniec - Członek

9.

Stanisław Zubrzycki, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Dąbrówka - Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Ryszard Tomasz Słysz, zgłoszony przez KW "NASZA BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ", zam. Cieszanów - Przewodniczący

2.

Wojciech Jan Kudyba, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Dąbrówka - Zastępca Przewodniczącego

3.

Monika Kołodziej, zgłoszona przez KWW SAMORZĄD LUBACZOWSKI, zam. Cieszanów - Członek

4.

Iwona Władysława Kornaga, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Chotylub - Członek

5.

Dariusz Stanisław Kudyba, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Nowe Sioło - Członek

6.

Dariusz Jan Łakomy, zgłoszony przez KWW FORUM SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE, zam. Chotylub - Członek

7.

Natalia Padyjasek, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Nowy Lubliniec - Członek

8.

Bartłomiej Pietruch, zgłoszony przez KWW GMINA CIESZANÓW, zam. Chotylub - Członek

9.

Damian Mateusz Zubrzycki, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Cieszanów - Członek


gm. Cieszanów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Centrum Kultury i Sportu, ul. Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Jan Wolanin, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Cieszanów - Przewodniczący

2.

Maria Kida, zgłoszona przez KWW FORUM SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE, zam. Cieszanów - Zastępca Przewodniczącego

3.

Karol Adam Mazurek, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Dachnów - Członek

4.

Anna Polak, zgłoszona przez KW "NASZA BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ", zam. Cieszanów - Członek

5.

Grzegorz Stanisław Tomków, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Cieszanów - Członek

6.

Magdalena Maria Woźniewicz, zgłoszona przez KWW "NASZ DOM", zam. Nowe Sioło - Członek

7.

Wiesław Antoni Wywrocki, zgłoszony przez KWW OSIEDLOWY, zam. Nowe Sioło - Członek

8.

Marzena Żuk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Cieszanów - Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Łukasz Maciej Wolanin, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Cieszanów - Przewodniczący

2.

Iwona Lisowska, zgłoszona przez KWW SAMORZĄD LUBACZOWSKI, zam. Cieszanów - Zastępca Przewodniczącego

3.

Kazimiera Chodzińska, zgłoszona przez KW "NASZA BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ", zam. Nowe Sioło - Członek

4.

Wiesław Marian Ciepły, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Cieszanów - Członek

5.

Maria Maj, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Cieszanów - Członek

6.

Marta Iwona Mazurek, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Dachnów - Członek

7.

Sławomir Gustaw Poździk, zgłoszony przez KWW OSIEDLOWY, zam. Nowe Sioło - Członek

8.

Anna Stanowska, zgłoszona przez KWW GMINA CIESZANÓW, zam. Cieszanów - Członek

9.

Jan Lesław Ważny, zgłoszony przez KWW FORUM SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE, zam. Cieszanów - Członek


gm. Cieszanów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Jana III Sobieskiego 8, 37-611 Cieszanów:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Ryszard Motyka, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Cieszanów - Przewodniczący

2.

Mirosław Gajerski, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Cieszanów - Zastępca Przewodniczącego

3.

Klaudia Monika Beń, zgłoszona przez KWW SAMORZĄD LUBACZOWSKI, zam. Cieszanów - Członek

4.

Marta Gelmuda, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Nowe Sioło - Członek

5.

Sylwia Maria Gołębiowska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Cieszanów - Członek

6.

Maria Kołodziej, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Moszczanica - Członek

7.

Jan Mieczysław Kopciuch, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Cieszanów - Członek

8.

Gabriela Maria Kudyba, zgłoszona przez KWW "NASZ DOM", zam. Nowe Sioło - Członek

9.

Andrzej Piechowicz, zgłoszony przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Cieszanów - Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Tadeusz Nicpoń, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Nowe Sioło - Przewodniczący

2.

Bronisław Józef Kołodziej, zgłoszony przez KWW KUKIZ'15, zam. Cieszanów - Zastępca Przewodniczącego

3.

Adrzej Marian Dragan, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Cieszanów - Członek

4.

Arnold Robert Krzaczyński, zgłoszony przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Cieszanów - Członek

5.

Teresa Łakoma, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Cieszanów - Członek

6.

Agnieszka Mazurkiewicz, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Nowe Sioło - Członek

7.

Zbigniew Józef Obirek, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Cieszanów - Członek

8.

Magdalena Słoniec, zgłoszona przez KWW SAMORZĄD LUBACZOWSKI, zam. Cieszanów - Członek

9.

Czesław Krzysztof Tomków, zgłoszony przez KWW FORUM SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE, zam. Cieszanów - Członek


gm. Cieszanów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Wiejski Dom Kultury, Dachnów ul. Lwowska 3, 37-611 Cieszanów:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Danuta Kryla, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Dachnów - Przewodniczący

2.

Adrian Grelak, zgłoszony przez KWW KUKIZ'15, zam. Lubaczów - Zastępca Przewodniczącego

3.

Maria Czetyrbok, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Dachnów - Członek

4.

Władysław Mamczura, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Dachnów - Członek

5.

Wiesław Pachołek, zgłoszony przez KWW GMINA CIESZANÓW, zam. Dachnów - Członek

6.

Marta Maria Rogowska, zgłoszona przez KWW FORUM SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE, zam. Dachnów - Członek

7.

Jan Sanok, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Dachnów - Członek

8.

Emilia Teresa Zając, zgłoszona przez KW "NASZA BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ", zam. Cieszanów - Członek

9.

Józef Eugeniusz Żuk, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Dachnów - Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Marian Pachołek, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Dachnów - Przewodniczący

2.

Marcin Niedzielski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Cieszanów - Zastępca Przewodniczącego

3.

Jakub Gielarowiec, zgłoszony przez KWW KUKIZ'15, zam. Załuże - Członek

4.

Angelika Agata Kata, zgłoszona przez KWW FORUM SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE, zam. Dachnów - Członek

5.

Monika Zofia Maciuła-Kielar, zgłoszona przez KWW SAMORZĄD LUBACZOWSKI, zam. Cieszanów - Członek

6.

Paweł Mokrzycki, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Dachnów - Członek

7.

Michał Ryszard Mularczyk, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Dachnów - Członek

8.

Karol Smoliniec, zgłoszony przez KWW GMINA CIESZANÓW, zam. Dachnów - Członek

9.

Halina Żuk, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Dachnów - Członek


gm. Cieszanów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Szkoła Podstawowa, Kowalówka 7, 37-611 Cieszanów:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Zbigniew Kornaga, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Żuków - Przewodniczący

2.

Zenon Zawada, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Kowalówka - Zastępca Przewodniczącego

3.

Anna Łucja Hanasiewicz, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Nowy Lubliniec - Członek

4.

Łukasz Jabłoński, zgłoszony przez KWW FORUM SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE, zam. Kowalówka - Członek

5.

Jan Kotowicz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Cieszanów - Członek

6.

Grzegorz Mach, zgłoszony przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Gorajec - Członek

7.

Katarzyna Słysz, zgłoszona przez KW "NASZA BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ", zam. Cieszanów - Członek

8.

Małgorzata Józefa Ważna, zgłoszona przez KWW SAMORZĄD LUBACZOWSKI, zam. Cieszanów - Członek

9.

Marcin Zaborniak, zgłoszony przez KWW GMINA CIESZANÓW, zam. Kowalówka - Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Bożena Danuta Ważna, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Doliny - Przewodniczący

2.

Ewa Bielecka, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Nowe Sioło - Zastępca Przewodniczącego

3.

Paulina Daria Czapek, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Załuże - Członek

4.

Katarzyna Kowal, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Cieszanów - Członek

5.

Zenon Kustrzyk, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Kowalówka - Członek

6.

Iwona Agnieszka Majewska, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Żuków - Członek

7.

Anna Rogowska, zgłoszona przez KWW SAMORZĄD LUBACZOWSKI, zam. Dachnów - Członek

8.

Katarzyna Witek, zgłoszona przez KWW GMINA CIESZANÓW, zam. Nowe Sioło - Członek

9.

Daniel Zadworny, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Dachnów - Członek


gm. Cieszanów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Szkoła Podstawowa, Niemstów 76, 37-611 Cieszanów:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Anita Wolanin, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Folwarki - Przewodniczący

2.

Marian Stanisław Sitarz, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Niemstów - Zastępca Przewodniczącego

3.

Joanna Marianna Fatalska, zgłoszona przez KWW SAMORZĄD LUBACZOWSKI, zam. Cieszanów - Członek

4.

Joanna Bogusława Jabłońska, zgłoszona przez KWW GMINA CIESZANÓW, zam. Folwarki - Członek

5.

Krystyna Helena Karczmarz, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Cieszanów - Członek

6.

Monika Agnieszka Kolasa, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Ułazów - Członek

7.

Jolanta Monika Kurdziel, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Niemstów - Członek

8.

Łukasz Ireneusz Zając, zgłoszony przez KW "NASZA BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ", zam. Cieszanów - Członek

9.

Andrzej Karol Zaremski, zgłoszony przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Cieszanów - Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Witold Pachołek, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Niemstów - Przewodniczący

2.

Jaromir Leszczyński, zgłoszony przez KWW GMINA CIESZANÓW, zam. Nowe Sioło - Zastępca Przewodniczącego

3.

Małgorzata Agnieszka Duda, zgłoszona przez KWW FORUM SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE, zam. Niemstów - Członek

4.

Aleksandra Agnieszka Fedoryj, zgłoszona przez KW "NASZA BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ", zam. Cieszanów - Członek

5.

Anna Gumieniak, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Ułazów - Członek

6.

Dominika Justyna Sitarz, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Niemstów - Członek

7.

Maria Bożena Sitarz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Niemstów - Członek

8.

Beata Winiarz, zgłoszona przez KWW SAMORZĄD LUBACZOWSKI, zam. Cieszanów - Członek

9.

Ewelina Zając, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Cieszanów - Członek


gm. Cieszanów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Szkoła Podstawowa, Nowe Sioło 103, 37-611 Cieszanów:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Marzena Grażyna Rejman, zgłoszona przez KWW FORUM SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE, zam. Nowe Sioło - Przewodniczący

2.

Zygmunt Stankiewicz, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Nowe Sioło - Zastępca Przewodniczącego

3.

Jerzy Kołodziej, zgłoszony przez KWW GMINA CIESZANÓW, zam. Nowe Sioło - Członek

4.

Jan Mazurkiewicz, zgłoszony przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Cieszanów - Członek

5.

Wojciech Nieckarz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Nowe Sioło - Członek

6.

Dorota Agnieszka Podgórecka, zgłoszona przez KWW SAMORZĄD LUBACZOWSKI, zam. Chotylub - Członek

7.

Krystyna Maria Zaborniak, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Cieszanów - Członek

8.

Daniel Janusz Ziemianin, zgłoszony przez KWW KUKIZ'15, zam. Ułazów - Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Grzegorz Andrzej Dudziński, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Nowe Sioło - Przewodniczący

2.

Włodzimierz Zenon Pawluk, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Lubaczów - Zastępca Przewodniczącego

3.

Jadwiga Kostrzycka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Nowe Sioło - Członek

4.

Wioleta Kostrzycka, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Nowe Sioło - Członek

5.

Krzysztof Feliks Krzemiński, zgłoszony przez KWW SAMORZĄD LUBACZOWSKI, zam. Cieszanów - Członek

6.

Mariola Kulczycka, zgłoszona przez KWW GMINA CIESZANÓW, zam. Nowe Sioło - Członek

7.

Izabela Pachołek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Dachnów - Członek

8.

Piotr Stankiewicz, zgłoszony przez KW "NASZA BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ", zam. Nowe Sioło - Członek

9.

Piotr Kazimierz Szynal, zgłoszony przez KWW FORUM SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE, zam. Nowe Sioło - Członek


gm. Cieszanów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Wiejski Dom Kultury, Stary Lubliniec 45, 37-611 Cieszanów:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Janina Katarzyna Krawczyk, zgłoszona przez KWW FORUM SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE, zam. Stary Lubliniec - Przewodniczący

2.

Jan Mikołaj Łach, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Nowy Lubliniec - Zastępca Przewodniczącego

3.

Anna Bundz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Stary Lubliniec - Członek

4.

Wiesława Eleonora Furgała, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Stary Lubliniec - Członek

5.

Stanisław Jerzy Grabik, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Stary Lubliniec - Członek

6.

Agnieszka Anna Jerzmanowska, zgłoszona przez KW "NASZA BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ", zam. Cieszanów - Członek

7.

Ryszard Zygmunt Kozicki, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Stary Lubliniec - Członek

8.

Anna Mróz, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Nowy Lubliniec - Członek

9.

Natalia Jolanta Nienajadło, zgłoszona przez KWW GMINA CIESZANÓW, zam. Nowy Lubliniec - Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Radosław Piotr Pałczyński, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Cieszanów - Przewodniczący

2.

Bartłomiej Zaborniak, zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Cieszanów - Zastępca Przewodniczącego

3.

Franciszek Chodziński, zgłoszony przez KW "NASZA BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ", zam. Nowe Sioło - Członek

4.

Marian Józef Kublas, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Nowy Lubliniec - Członek

5.

Małgorzata Mizyn, zgłoszona przez KWW FORUM SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE, zam. Stary Lubliniec - Członek

6.

Rafał Mróz, zgłoszony przez KW RUCH NARODOWY RP, zam. Nowy Lubliniec - Członek

7.

Anna Jolanta Rutkowska, zgłoszona przez KWW GMINA CIESZANÓW, zam. Nowy Lubliniec - Członek

8.

Wojciech Sączawa, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Folwarki - Członek

9.

Iwona Katarzyna Urban, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Stary Lubliniec - Członek

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Cieszanowie z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Cieszanowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Cieszanowie
z dnia 4 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Miejskiej w Cieszanowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Cieszanowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Cieszanowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Okręg wyborczy Nr 1

1.

MARCINISZYN Lesław Zbigniew, lat 34, zam. Chotylub,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2.

ZABORNIAK Adam Jan, lat 47, zam. Chotylub,

zgłoszony przez KWW GMINA CIESZANÓW - Lista nr 15

Okręg wyborczy Nr 2

1.

ŚWITALSKI Michał Damian, lat 27, zam. Cieszanów,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2.

WILUSZ Ryszard Józef, lat 52, zam. Cieszanów,

zgłoszony przez KWW GMINA CIESZANÓW - Lista nr 15

Okręg wyborczy Nr 3

1.

DRAGAN Barbara Teresa, lat 51, zam. Cieszanów,

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2.

WAŻNA Agata Beata, lat 48, zam. Cieszanów,

zgłoszona przez KWW GMINA CIESZANÓW - Lista nr 15

Okręg wyborczy Nr 4

1.

WOLANIN Kazimierz Zbigniew, lat 63, zam. Cieszanów,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2.

KASPERSKI Zdzisław, lat 60, zam. Cieszanów,

zgłoszony przez KWW GMINA CIESZANÓW - Lista nr 15

3.

BORCZ Marian Paweł, lat 55, zam. Cieszanów,

zgłoszony przez KWW „NASZE MIASTO CIESZANÓW” - Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 5

1.

KOSSAK Wiesław, lat 44, zam. Cieszanów,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2.

ZAJĄC Jacek Andrzej, lat 44, zam. Cieszanów,

zgłoszony przez KWW „NASZE MIASTO CIESZANÓW” - Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 6

1.

MACIOŁEK Janusz Józef, lat 48, zam. Dachnów,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2.

BIELKO Piotr Robert, lat 45, zam. Dachnów,

zgłoszony przez KWW GMINA CIESZANÓW - Lista nr 15

Okręg wyborczy Nr 7

1.

KRYWKO Maria, lat 49, zam. Dachnów,

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2.

KRAWIEC Mieczysław, lat 52, zam. Dachnów,

zgłoszony przez KWW GMINA CIESZANÓW - Lista nr 15

Okręg wyborczy Nr 8

1.

LEJA Marek, lat 42, zam. Dachnów,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2.

MYŚLIWY Stanisław Andrzej, lat 57, zam. Dachnów,

zgłoszony przez KWW GMINA CIESZANÓW - Lista nr 15

Okręg wyborczy Nr 9

1.

SKIBA Maciej Lucjan, lat 43, zam. Żuków,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2.

SKIBA Andrzej, lat 46, zam. Kowalówka,

zgłoszony przez KWW GMINA CIESZANÓW - Lista nr 15

Okręg wyborczy Nr 10

1.

SZYNAL Franciszek Władysław, lat 65, zam. Niemstów,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2.

CIEPŁY Marian Rafał, lat 39, zam. Folwarki,

zgłoszony przez KWW GMINA CIESZANÓW - Lista nr 15

Okręg wyborczy Nr 11

1.

MAZUREK Stanisław, lat 54, zam. Niemstów,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2.

KURDZIEL Zbigniew, lat 43, zam. Niemstów,

zgłoszony przez KWW GMINA CIESZANÓW - Lista nr 15

Okręg wyborczy Nr 12

1.

KULCZYCKI Tomasz Waldemar, lat 45, zam. Nowe Sioło,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2.

KOCIOŁEK Zdzisław Józef, lat 55, zam. Nowe Sioło,

zgłoszony przez KWW GMINA CIESZANÓW - Lista nr 15

Okręg wyborczy Nr 13

1.

KOSTRZYCKI Tadeusz, lat 61, zam. Nowe Sioło,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2.

KOŁODZIEJ Henryk, lat 58, zam. Nowe Sioło,

zgłoszony przez KWW GMINA CIESZANÓW - Lista nr 15

3.

BUNDYRA Bogusław Ryszard, lat 54, zam. Nowe Sioło,

zgłoszony przez KWW OSIEDLOWY - Lista nr 17

4.

MAZUREK Grzegorz Tomasz, lat 38, zam. Nowe Sioło,

zgłoszony przez KWW "NASZ DOM" - Lista nr 18

Okręg wyborczy Nr 14

1.

BIELECKI Jan, lat 63, zam. Nowy Lubliniec,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2.

SZYNAL Mariusz Adam, lat 27, zam. Nowy Lubliniec,

zgłoszony przez KWW GMINA CIESZANÓW - Lista nr 15

Okręg wyborczy Nr 15

1.

LESICZKA Zygmunt Adam, lat 57, zam. Stary Lubliniec,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2.

ZYGARLICKI Bożena Mariola, lat 44, zam. Stary Lubliniec,

zgłoszona przez KWW GMINA CIESZANÓW - Lista nr 15

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Cieszanowie

Janusz Józef Mazurek

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Cieszanowie z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Cieszanowie
z dnia 4 października 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza
w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Cieszanowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

1.

KUDYBA Wiesław, lat 52, wykształcenie wyższe, członek Prawa i Sprawiedliwości, zam. Chotylub,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

2.

ZADWORNY Zdzisław, lat 56, wykształcenie wyższe, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, zam. Dachnów,

zgłoszony przez KWW GMINA CIESZANÓW

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Cieszanowie

Janusz Józef Mazurek

Obwieszczenie MKW w Cieszanowie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na 21.10.2018r

Załączniki
Obwieszczenie MKW   343.700 KB

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21.10.2018r

Załączniki
Tresc postanowienia   2.800 MB

Skład MKW w Cieszanowie

Załączniki
Treść informacji   34.825 KB

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 25 września 2018 r.

Załączniki
Treść informacji   34.819 KB

Informacja MKW w Cieszanowie o dyżurach

Treść Informacji
Załączniki
Treść informacji   148.179 KB

Obwieszczenie Burmistrza w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania

Załączniki
Treść obwieszczenia   688.444 KB

Informacja dot. zgłaszania kandydatów na OKW

Załączniki
Treść informacji   350.238 KB

Uchwała Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 12.09.2018 o składzie Komisji i pełnionych dyżurach

Załączniki
Treść uchwały   520.856 KB

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Cieszanowie o dyżurach

Załączniki
Treść informacji   154.582 KB

Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Cieszanowie

Załączniki
Treść informacji   340.248 KB

Obwieszczenie Burmistrza MiG Cieszanów o okręgach wyborczych

Załączniki
Treść obwieszczenia   81.226 KB

Obwieszczenie Burmistrza MiG Cieszanów w sprawie bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Załączniki
Treść obwieszczenia   62.866 KB

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału woj. na okręgi wyborcze

Załączniki
Treść obwieszczenia   57.136 KB

Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego o podziale powiatu na okręgi wyborcze

Załączniki
Treść obwieszczenia   55.494 KB

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

Załączniki
Treść rozporządzenia   213.273 KB

Informacje Dotyczące wyborów samorządowych 2018