Uchwała 27/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.

Uchwała Nr 27/11112002

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 31 grudnia 2002 roku

w sprawie ustalenia opłat targowych

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /jednolity tekst - Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 19 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i o opłatach lokalnych / Dz. U. Nr 9 póz. 31 z późniejszymi zmianami/

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia

§1

 1. Ustala się wysokość dziennej stawki opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży we wszystkich miejscach, w których prowadzony jest handel w dzień targowy, tj. w każdy wtorek:
  1. z ręki, koszy i stoisk ............................................................................... 8 zł,
  2. z wozów, przyczep i pojazdów samochodowych ................................. 15 zł.
 2. Ustala się wysokość jednorazowej stawki opłaty targowej dla sprzedających żywiec
  w wysokości ........................................................................................................ l zł.
 3. Ustala się wysokość jednorazowej stawki opłaty targowej dla sprzedających towary spożywcze w wysokości............... ....................................................................... l zł.

§2

 1. Ustala się wysokość dziennej stawki opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży we wszystkich miejscach, w których prowadzona jest sprzedaż e wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem dnia targowego, tj. wtorku:
  1. z ręki, koszy i stoisk .................................................................................. 4 zł,
  2. z wozów, przyczep i pojazdów samochodowych ...................................... 8 zł.

 1. Ustala się wysokość stawki dziennej opłaty targowej za sprzedaż w dni świąteczne od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w wysokości 20 zł za stoisko o powierzchni do 4 m w poszczególnych miejscowościach: Dachnów, Stary Lubliniec, Niemstów, Nowe Sioło, Cieszanów, Chotylub (jarmarki, itp.).