Uchwały 2019

Załączniki
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie.   24.000 KB
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie.   24.500 KB
Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Cieszanowie.   25.000 KB
Uchwała Nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Cieszanowie.   24.500 KB
Uchwała Nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie.   24.500 KB
Uchwała Nr I/6/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Cieszanowie.   24.500 KB
Uchwała Nr I/7/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Cieszanowie.   24.500 KB
Uchwała Nr I/8/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Cieszanowie.   24.500 KB
Uchwała Nr I/9/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Cieszanowie.   26.000 KB
Uchwała Nr I/10/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Cieszanowie.   26.000 KB
Uchwała Nr I/11/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie.   26.000 KB
Uchwała Nr I/12/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Cieszanowie.   26.500 KB
Uchwała Nr I/13/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Cieszanowie.   26.000 KB
Uchwała Nr I/14/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Cieszanowie.   26.000 KB
UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów   30.000 KB
UCHWAŁA NR II/16/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Cieszanowie   19.545 KB
Uchwała nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019   23.344 KB
Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.   28.496 KB
UCHWAŁA NR II/19/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/81/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia   9.412 KB
Uchwała Nr II / 20 /2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok   24.138 KB
UCHWAŁA NR II/21/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta i Gminy Cieszanów   8.530 KB
UCHWAŁA NR II/22/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemniki o określonej pojemności   10.215 KB