w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Cieszanowie

RADA MIASTA CIESZANÓW

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA
z dnia 23 listopada 2018 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 20 Liczba oddanych głosów: 15

Punkt

porządku

obrad

Przedmiot głosowania

TAK

NIE

WSTRZ

12

w sprawie zatwierdzenia składu osobowego

Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Cieszanowie

15

0

0


Rezultat głosowania: Uchwałę przyjęto

Głosy oddane:

Jan Bielecki

TAK

Piotr Bielko

TAK

Bogusław Bundyra

TAK

Marian Ciepły

TAK

Barbara Dragan

TAK

Zdzisław Kociołek

TAK

Wiesław Kossak

TAK

Mieczysław Krawiec

TAK

Zbigniew Kurdziel

TAK

Marek Leja

TAK

Andrzej Skiba

TAK

Michał Switalski

TAK

Kazimierz Wolanin

TAK

Adam Zaborniak

TAK

Bożena Zygarlicki

TAK


1 / 1

w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Cieszanowie

RADA MIASTA CIESZANÓW

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA
z dnia 23 listopada 2018 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 20 Liczba oddanych głosów: 15

Punkt

porządku

obrad

Przedmiot głosowania

TAK

NIE

WSTRZ

11

w sprawie zatwierdzenia składu osobowego

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Cieszanowie

15

0

0


Rezultat głosowania: Uchwałę przyjęto

Głosy oddane:

Jan Bielecki

TAK

Piotr Bielko

TAK

Bogusław Bundyra

TAK

Marian Ciepły

TAK

Barbara Dragan

TAK

Zdzisław Kociołek

TAK

Wiesław Kossak

TAK

Mieczysław Krawiec

TAK

Zbigniew Kurdziel

TAK

Marek Leja

TAK

Andrzej Skiba

TAK

Michał Switalski

TAK

Kazimierz Wolanin

TAK

Adam Zaborniak

TAK

Bożena Zygarlicki

TAK


1 / 1

w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Cieszanowie

RADA MIASTA CIESZANÓW

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA
z dnia 23 listopada 2018 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 20 Liczba oddanych głosów: 15

Punkt

porządku

obrad

Przedmiot głosowania

TAK

NIE

WSTRZ

10

w sprawie zatwierdzenia składu osobowego

Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Cieszanowie

15

0

0


Rezultat głosowania: Uchwałę przyjęto

Głosy oddane:

Jan Bielecki

TAK

Piotr Bielko

TAK

Bogusław Bundyra

TAK

Marian Ciepły

TAK

Barbara Dragan

TAK

Zdzisław Kociołek

TAK

Wiesław Kossak

TAK

Mieczysław Krawiec

TAK

Zbigniew Kurdziel

TAK

Marek Leja

TAK

Andrzej Skiba

TAK

Michał Switalski

TAK

Kazimierz Wolanin

TAK

Adam Zaborniak

TAK

Bożena Zygarlicki

TAK


1 / 1

w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie

RADA MIASTA CIESZANÓW

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA
z dnia 23 listopada 2018 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 20 Liczba oddanych głosów: 15

Punkt

porządku

obrad

Przedmiot głosowania

TAK

NIE

WSTRZ

9

w sprawie zatwierdzenia składu osobowego

Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie

15

0

0


Rezultat głosowania: Uchwałę przyjęto

Głosy oddane:

Jan Bielecki

TAK

Piotr Bielko

TAK

Bogusław Bundyra

TAK

Marian Ciepły

TAK

Barbara Dragan

TAK

Zdzisław Kociołek

TAK

Wiesław Kossak

TAK

Mieczysław Krawiec

TAK

Zbigniew Kurdziel

TAK

Marek Leja

TAK

Andrzej Skiba

TAK

Michał Switalski

TAK

Kazimierz Wolanin

TAK

Adam Zaborniak

TAK

Bożena Zygarlicki

TAK


1 / 1

w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Cieszanowie

RADA MIASTA CIESZANÓW

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA
z dnia 23 listopada 2018 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 20 Liczba oddanych głosów: 15

Punkt

porządku

obrad

Przedmiot głosowania

TAK

NIE

WSTRZ

8

w sprawie zatwierdzenia składu osobowego

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Cieszanowie

15

0

0


Rezultat głosowania: Uchwałę przyjęto

Głosy oddane:

Jan Bielecki

TAK

Piotr Bielko

TAK

Bogusław Bundyra

TAK

Marian Ciepły

TAK

Barbara Dragan

TAK

Zdzisław Kociołek

TAK

Wiesław Kossak

TAK

Mieczysław Krawiec

TAK

Zbigniew Kurdziel

TAK

Marek Leja

TAK

Andrzej Skiba

TAK

Michał Switalski

TAK

Kazimierz Wolanin

TAK

Adam Zaborniak

TAK

Bożena Zygarlicki

TAK


1 / 1

w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Cieszanowie

RADA MIASTA CIESZANÓW

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA
z dnia 23 listopada 2018 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 20 Liczba oddanych głosów: 15

Punkt

porządku

obrad

Przedmiot głosowania

TAK

NIE

WSTRZ

7

w sprawie zatwierdzenia składu osobowego

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Cieszanowie

15

0

0


Rezultat głosowania: Uchwałę przyjęto

Głosy oddane:

Jan Bielecki

TAK

Piotr Bielko

TAK

Bogusław Bundyra

TAK

Marian Ciepły

TAK

Barbara Dragan

TAK

Zdzisław Kociołek

TAK

Wiesław Kossak

TAK

Mieczysław Krawiec

TAK

Zbigniew Kurdziel

TAK

Marek Leja

TAK

Andrzej Skiba

TAK

Michał Switalski

TAK

Kazimierz Wolanin

TAK

Adam Zaborniak

TAK

Bożena Zygarlicki

TAK


1 / 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Cieszanowie

RADA MIASTA CIESZANÓW

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA
z dnia 23 listopada 2018 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 20 Liczba oddanych głosów: 15

Punkt

porządku

obrad

Przedmiot głosowania

TAK

NIE

WSTRZ

6

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Cieszanowie

13

0

2


Rezultat głosowania: Uchwałę przyjęto

Głosy oddane:

Jan Bielecki

TAK

Piotr Bielko

TAK

Bogusław Bundyra

TAK

Marian Ciepły

TAK

Barbara Dragan

TAK

Zdzisław Kociołek

TAK

Wiesław Kossak

WSTRZ

Mieczysław Krawiec

TAK

Zbigniew Kurdziel

TAK

Marek Leja

TAK

Andrzej Skiba

TAK

Michał Switalski

WSTRZ

Kazimierz Wolanin

TAK

Adam Zaborniak

TAK

Bożena Zygarlicki

TAK


1 / 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Cieszanowie

RADA MIASTA CIESZANÓW

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA
z dnia 23 listopada 2018 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 20 Liczba oddanych głosów: 15

Punkt

porządku

obrad

Przedmiot głosowania

TAK

NIE

WSTRZ

5

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady

Miejskiej w Cieszanowie

11

0

4


Rezultat głosowania: Uchwałę przyjęto

Głosy oddane:

Jan Bielecki

WSTRZ

Piotr Bielko

TAK

Bogusław Bundyra

TAK

Marian Ciepły

TAK

Barbara Dragan

TAK

Zdzisław Kociołek

TAK

Wiesław Kossak

TAK

Mieczysław Krawiec

TAK

Zbigniew Kurdziel

TAK

Marek Leja

WSTRZ

Andrzej Skiba

TAK

Michał Switalski

WSTRZ

Kazimierz Wolanin

WSTRZ

Adam Zaborniak

TAK

Bożena Zygarlicki

TAK


1 / 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Cieszanowie

RADA MIASTA CIESZANÓW

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA
z dnia 23 listopada 2018 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 20 Liczba oddanych głosów: 15

Punkt

porządku

obrad

Przedmiot głosowania

TAK

NIE

WSTRZ

4

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Cieszanowie

12

0

3


Rezultat głosowania: Uchwałę przyjęto

Głosy oddane:

Jan Bielecki

TAK

Piotr Bielko

TAK

Bogusław Bundyra

TAK

Marian Ciepły

TAK

Barbara Dragan

TAK

Zdzisław Kociołek

TAK

Wiesław Kossak

TAK

Mieczysław Krawiec

TAK

Zbigniew Kurdziel

TAK

Marek Leja

WSTRZ

Andrzej Skiba

TAK

Michał Switalski

WSTRZ

Kazimierz Wolanin

WSTRZ

Adam Zaborniak

TAK

Bożena Zygarlicki

TAK


1 / 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie

RADA MIASTA CIESZANÓW

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA
z dnia 23 listopada 2018 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 20 Liczba oddanych głosów: 15

Punkt

porządku

obrad

Przedmiot głosowania

TAK

NIE

WSTRZ

3

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie

12

1

2


Rezultat głosowania: Uchwałę przyjęto

Głosy oddane:

Jan Bielecki

WSTRZ

Piotr Bielko

TAK

Bogusław Bundyra

TAK

Marian Ciepły

TAK

Barbara Dragan

TAK

Zdzisław Kociołek

TAK

Wiesław Kossak

TAK

Mieczysław Krawiec

TAK

Zbigniew Kurdziel

TAK

Marek Leja

TAK

Andrzej Skiba

TAK

Michał Switalski

WSTRZ

Kazimierz Wolanin

NIE

Adam Zaborniak

TAK

Bożena Zygarlicki

TAK


1 / 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Cieszanowie

RADA MIASTA CIESZANÓW

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA
z dnia 23 listopada 2018 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 20 Liczba oddanych głosów: 15

Punkt

porządku

obrad

Przedmiot głosowania

TAK

NIE

WSTRZ

2

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

11

0

4


Rezultat głosowania: Uchwałę przyjęto

Głosy oddane:

Jan Bielecki

WSTRZ

Piotr Bielko

TAK

Bogusław Bundyra

TAK

Marian Ciepły

TAK

Barbara Dragan

TAK

Zdzisław Kociołek

TAK

Wiesław Kossak

WSTRZ

Mieczysław Krawiec

TAK

Zbigniew Kurdziel

TAK

Marek Leja

WSTRZ

Andrzej Skiba

TAK

Michał Switalski

TAK

Kazimierz Wolanin

WSTRZ

Adam Zaborniak

TAK

Bożena Zygarlicki

TAK


1 / 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Cieszanowie.

RADA MIASTA CIESZANÓW

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA
z dnia 23 listopada 2018 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 20 Liczba oddanych głosów: 15

Punkt

porządku

obrad

Przedmiot głosowania

TAK

NIE

WSTRZ

2

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

11

0

4

Rezultat głosowania: Uchwałę przyjęto

Głosy oddane:

Jan Bielecki

WSTRZ

Piotr Bielko

TAK

Bogusław Bundyra

TAK

Marian Ciepły

TAK

Barbara Dragan

TAK

Zdzisław Kociołek

TAK

Wiesław Kossak

WSTRZ

Mieczysław Krawiec

TAK

Zbigniew Kurdziel

TAK

Marek Leja

WSTRZ

Andrzej Skiba

TAK

Michał Switalski

TAK

Kazimierz Wolanin

WSTRZ

Adam Zaborniak

TAK

Bożena Zygarlicki

TAK

1 / 1