Uchwały Rok 2018

Załączniki
Uchwała Nr XLIX/1/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2018 roku. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Cieszanowie na 2018 rok.   21.594 KB
UCHWAŁA NR XLIX/2/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Lubaczów zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami Gminy Cieszanów, w Gminnym Żłobku ? Kraina Malucha? w Dąbkowie.   42.000 KB
UCHWAŁA NR XLIX/3/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Cieszanów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji   15.172 KB
Załacznik nr 1 do uchwały nr 3   564.780 KB
Załacznik nr 2 do uchwały nr 3   442.499 KB
Załacznik nr 3 do uchwały nr 3   574.028 KB
UCHWAŁA NR XLIX/4/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/152/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Lublińcu   31.149 KB
UCHWAŁA NR XLIX/5/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/153/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Siole   31.086 KB
UCHWAŁA NR XLIX/6/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/154/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niemstowie   31.118 KB
UCHWAŁA NR XLIX/7/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/155/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kowalówce   31.043 KB
UCHWAŁA NR XLIX/8/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/125/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dachnów, Gorajec, Stary Lubliniec, Nowy Lubliniec, Nowe Sioło oraz zmiany numeracji adresowej osiedli w miejscowościach Chotylub i Niemstów w Gminie Cieszanów   10.162 KB
Załacznik nr 1 do uchwały nr 8   196.969 KB
UCHWAŁA NR XLIX/9/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nowe Sioło   9.534 KB
Załacznik nr 1 do uchwały nr 9   276.202 KB
UCHWAŁA NR XLIX/10/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubaczowskiemu na zadanie inwestycyjne na drogach powiatowych   14.193 KB
Uchwała Nr XLIX/11/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok   24.662 KB
Uchwała Nr XLIX/12/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich   14.967 KB
Uchwała Nr XLIX/13/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok   16.693 KB
UCHWAŁA NR XLIX/14/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie apelu do Rady Powiatu Lubaczowskiego o obniżenie o 75% opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu i prawa jazdy mieszkańcom Gminy Cieszanów, którzy będą zobowiązani ubiegać się o wydanie tych dokumentów z powodu zmiany adresu   30.521 KB
UCHWAŁA NR L/15/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na wydatki bieżące wykraczające poza rok budżetowy.   14.575 KB
Uchwała Nr LI/16/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie   36.500 KB
Uchwała Nr LI/17/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów oraz Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Cieszanowie ? Nowym Siole   16.923 KB
Uchwała Nr LI/18/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów   24.553 KB
UCHWAŁA NR LI/19/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami   16.571 KB
Uchwała Nr LI/20/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Nowym Siole   14.037 KB
Uchwała Ne LI/21/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Niemstowie   14.077 KB
Uchwała Nr LI/22/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Kowalówce   14.071 KB
Uchwała Nr LI/23/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Nowym Siole w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL   22.051 KB
Uchwała Nr LI/24/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 24 lutego 2018 r. w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Niemstowie w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL   21.998 KB
Uchwała Nr LI/25/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Kowalówce w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL   22.317 KB
Uchwała Nr LI/26/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Nowym Siole w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL   21.943 KB
Uchwała Nr LI/27/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Niemstowie w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL   21.701 KB
Uchwała Nr LI/28/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Kowalówce w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL   23.038 KB
Uchwała Nr LI/29/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok   19.950 KB
UCHWAŁA NR LI/30/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Sioło na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie   14.684 KB
Uchwała Nr LI/31/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIX/11/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok   21.648 KB
UCHWAŁA NR LII/32/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Cieszanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.   11.809 KB
UCHWAŁA NR LII/33/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Cieszanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych   11.510 KB
UCHWAŁA NR LII/34/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.   12.608 KB
UCHWAŁA NR LII/35/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat   9.189 KB
Uchwała Nr LII/36/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/23/2018 w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Nowym Siole w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL   23.010 KB
Uchwała Nr LII/37/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/24/2018 w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Niemstowie w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL   22.479 KB
Uchwała Nr LII/38/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/25/2018 w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Kowalówce w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL   22.894 KB
Uchwała Nr LII/39/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/26/2018 w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Nowym Siole w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL   23.002 KB
Uchwała Nr LII/40/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/27/2018 w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Niemstowie w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL   22.191 KB
Uchwała Nr LII/41/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/28/2018 w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Kowalówce w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL   22.648 KB
Uchwała Nr LII/42/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok   23.198 KB
U C H W A Ł A Nr LII/43/ 2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów lata 2018 - 2025   18.435 KB
Załacznik nr 1 do uchwały nr 43   546.000 KB
Uchwała Nr LII/44/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie emisji obligacji   15.938 KB
Uchwała Nr LIII/45/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji obligacji   16.224 KB
U C H W A Ł A Nr LIII /46/ 2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2018 - 2025   17.798 KB
zał. Nr 1 do uchwały nr 46   231.594 KB
zał. Nr 2 do uchwały nr 46   61.500 KB
Uchwała Nr LIII/47/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 kwietnia 2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok   24.241 KB
UCHWAŁA NR LIII/48/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej.   8.196 KB
UCHWAŁA NR LIII/49/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej ? Zarządu Dróg Gminnych w Cieszanowie oraz nadania jej statutu   51.500 KB
Uchwała Nr LIII/50/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 kwietnia 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na zadanie inwestycyjne na drodze powiatowej   12.816 KB
UCHWAŁA NR LIV/51/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/32/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Cieszanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym   12.146 KB
UCHWAŁA NR LIV/52/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/33/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Cieszanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych   11.838 KB
Uchwała Nr LIV/53/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 maja 2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok   170.578 KB
UCHWAŁA NR LIV/54/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016-2023.   12.781 KB
załącznik I do GPR do uchwaly nr 54   2.188 MB
załącznik II do GPR do uchwały nr 54   2.859 MB
załącznik nr 1 do uchwały nr 54   9.606 MB
Uchwała Nr LIV/55/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/11/2016 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia dwóch dodatkowych przedstawicieli Gminy Cieszanów do Zgromadzenia Związku Międzygminnego ?Ziemia Lubaczowska".   34.000 KB
UCHWAŁA NR LIV/56/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym   13.527 KB
UCHWAŁA NR LV/57/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych   10.782 KB
UCHWAŁA NR LV/58/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu   10.327 KB
Uchwała Nr LV/59/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów   35.000 KB
załącznik nr 1 do uchwały 59   6.915 MB
zał 2 1z6   6.264 MB
zał 2 2z6   7.076 MB
zał 2 3z6   6.333 MB
zał 2 4z6   5.754 MB
zał 2 5z6   6.996 MB
zał 2 6z6   4.260 MB
zał 3 1z6   6.349 MB
zał 3 2z6   6.789 MB
zał 3 3z6   6.179 MB
zał 3 4z6   5.746 MB
zał 3 5z6   7.045 MB
zał 3 6z6   4.096 MB
UCHWAŁA NR LV/60/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Cieszanów w 2018 roku   9.920 KB
UCHWAŁA Nr LV/61//2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2018 - 2026   1,016.685 KB
Uchwała Nr LV/62/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 12 czerwca 2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok   115.936 KB
UCHWAŁA Nr LV/63/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dachnów   27.000 KB
Uchwała Nr LVI/64/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok   26.500 KB
UCHWAŁA Nr LVI/65/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.   27.500 KB
UCHWAŁA NR LVI/66/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych   8.700 KB
UCHWAŁA NR LVI/67/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich   15.399 KB
UCHWAŁA NR LVII/68/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta i Gminy Cieszanów   10.050 KB
UCHWAŁA NR LVII/69/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów   27.000 KB
Uchwała Nr LVII/70/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Nowy Lublińcu   14.248 KB
UCHWAŁA NR LVII/71/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, w ramach pomocy de minimis.   14.136 KB
UCHWAŁA NR LVII/72/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Cieszanów w 2018 roku   9.873 KB
Zalacznik1 do 72   107.072 KB
Uchwała Nr LVII/73/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu   13.718 KB
Uchwała Nr LVII/74/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia27 lipca 2018 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Niemstowie   14.998 KB
UCHWAŁA NR LVII/75/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na zadania na drogach wojewódzkich   15.956 KB
Uchwała Nr LVII/76/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 lipca 2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok   285.407 KB
UCHWAŁA NR LVIII/77/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Cieszanów   8.865 KB
UCHWAŁA NR LVIII/78/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Cieszanów   9.102 KB
Uchwała Nr LVIII/79/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 sierpnia 2018 rok w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?ZAGROBLA I?   16.679 KB
załącznik do uchwały nr 79   101.011 KB
Uchwała Nr LVIII/80/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 sierpnia 2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok   274.969 KB
UCHWAŁA NR LVIII/81/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na zadania na drogach wojewódzkich   15.904 KB
Uchwała Nr LVIII/82/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego   15.752 KB
Załączniki 1-3 do uchwały nr 82   17.651 KB
UCHWAŁA NR LVIII/83/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawieuchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Cieszanów   24.317 KB
UCHWAŁA NR LVIII/84/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze   18.977 KB
Zalacznik1_do uchwały nr 60   104.868 KB