Uchwały Rok 2018

Załączniki
Uchwała Nr XLIX/1/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2018 roku. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Cieszanowie na 2018 rok.   21.594 KB
UCHWAŁA NR XLIX/2/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Lubaczów zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami Gminy Cieszanów, w Gminnym Żłobku ? Kraina Malucha? w Dąbkowie.   42.000 KB
UCHWAŁA NR XLIX/3/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Cieszanów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji   15.172 KB
Załacznik nr 1 do uchwały nr 3   564.780 KB
Załacznik nr 2 do uchwały nr 3   442.499 KB
Załacznik nr 3 do uchwały nr 3   574.028 KB
UCHWAŁA NR XLIX/4/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/152/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Lublińcu   31.149 KB
UCHWAŁA NR XLIX/5/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/153/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Siole   31.086 KB
UCHWAŁA NR XLIX/6/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/154/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niemstowie   31.118 KB
UCHWAŁA NR XLIX/7/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/155/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kowalówce   31.043 KB
UCHWAŁA NR XLIX/8/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/125/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dachnów, Gorajec, Stary Lubliniec, Nowy Lubliniec, Nowe Sioło oraz zmiany numeracji adresowej osiedli w miejscowościach Chotylub i Niemstów w Gminie Cieszanów   10.162 KB
Załacznik nr 1 do uchwały nr 8   196.969 KB
UCHWAŁA NR XLIX/9/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nowe Sioło   9.534 KB
Załacznik nr 1 do uchwały nr 9   276.202 KB
UCHWAŁA NR XLIX/10/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubaczowskiemu na zadanie inwestycyjne na drogach powiatowych   14.193 KB
Uchwała Nr XLIX/11/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok   24.662 KB
Uchwała Nr XLIX/12/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich   14.967 KB
Uchwała Nr XLIX/13/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok   16.693 KB
UCHWAŁA NR XLIX/14/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie apelu do Rady Powiatu Lubaczowskiego o obniżenie o 75% opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu i prawa jazdy mieszkańcom Gminy Cieszanów, którzy będą zobowiązani ubiegać się o wydanie tych dokumentów z powodu zmiany adresu   30.521 KB
UCHWAŁA NR L/15/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na wydatki bieżące wykraczające poza rok budżetowy.   14.575 KB
Uchwała Nr LI/16/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie   36.500 KB
Uchwała Nr LI/17/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów oraz Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Cieszanowie ? Nowym Siole   16.923 KB
Uchwała Nr LI/18/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów   24.553 KB
UCHWAŁA NR LI/19/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami   16.571 KB
Uchwała Nr LI/20/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Nowym Siole   14.037 KB
Uchwała Ne LI/21/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Niemstowie   14.077 KB
Uchwała Nr LI/22/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Kowalówce   14.071 KB
Uchwała Nr LI/23/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Nowym Siole w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL   22.051 KB
Uchwała Nr LI/24/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 24 lutego 2018 r. w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Niemstowie w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL   21.998 KB
Uchwała Nr LI/25/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Kowalówce w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL   22.317 KB
Uchwała Nr LI/26/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Nowym Siole w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL   21.943 KB
Uchwała Nr LI/27/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Niemstowie w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL   21.701 KB
Uchwała Nr LI/28/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Kowalówce w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL   23.038 KB
Uchwała Nr LI/29/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok   19.950 KB
UCHWAŁA NR LI/30/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Sioło na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie   14.684 KB
Uchwała Nr LI/31/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2018 w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIX/11/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok   21.648 KB
UCHWAŁA NR LII/32/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Cieszanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.   11.809 KB
UCHWAŁA NR LII/33/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Cieszanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych   11.510 KB
UCHWAŁA NR LII/34/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.   12.608 KB
UCHWAŁA NR LII/35/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat   9.189 KB
Uchwała Nr LII/36/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/23/2018 w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Nowym Siole w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL   23.010 KB
Uchwała Nr LII/37/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/24/2018 w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Niemstowie w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL   22.479 KB
Uchwała Nr LII/38/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/25/2018 w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Kowalówce w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL   22.894 KB
Uchwała Nr LII/39/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/26/2018 w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Nowym Siole w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL   23.002 KB
Uchwała Nr LII/40/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/27/2018 w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Niemstowie w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL   22.191 KB
Uchwała Nr LII/41/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/28/2018 w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Kowalówce w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL   22.648 KB
Uchwała Nr LII/42/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok   23.198 KB
U C H W A Ł A Nr LII/43/ 2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów lata 2018 - 2025   18.435 KB
Załacznik nr 1 do uchwały nr 43   546.000 KB
Uchwała Nr LII/44/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie emisji obligacji   15.938 KB
Uchwała Nr LIII/45/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji obligacji   16.224 KB
U C H W A Ł A Nr LIII /46/ 2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2018 - 2025   17.798 KB
zał. Nr 1 do uchwały nr 46   231.594 KB
zał. Nr 2 do uchwały nr 46   61.500 KB
Uchwała Nr LIII/47/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 kwietnia 2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok   24.241 KB
UCHWAŁA NR LIII/48/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej.   8.196 KB
UCHWAŁA NR LIII/49/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej ? Zarządu Dróg Gminnych w Cieszanowie oraz nadania jej statutu   51.500 KB
Uchwała Nr LIII/50/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 kwietnia 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na zadanie inwestycyjne na drodze powiatowej   12.816 KB
UCHWAŁA NR LIV/51/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/32/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Cieszanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym   12.146 KB
UCHWAŁA NR LIV/52/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/33/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Cieszanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych   11.838 KB
Uchwała Nr LIV/53/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 maja 2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok   170.578 KB
UCHWAŁA NR LIV/54/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016-2023.   12.781 KB
załącznik I do GPR do uchwaly nr 54   2.188 MB
załącznik II do GPR do uchwały nr 54   2.859 MB
załącznik nr 1 do uchwały nr 54   9.606 MB
Uchwała Nr LIV/55/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/11/2016 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia dwóch dodatkowych przedstawicieli Gminy Cieszanów do Zgromadzenia Związku Międzygminnego ?Ziemia Lubaczowska".   34.000 KB
UCHWAŁA NR LIV/56/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym   13.527 KB
UCHWAŁA NR LV/57/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych   10.782 KB
UCHWAŁA NR LV/58/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu   10.327 KB
Uchwała Nr LV/59/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów   35.000 KB
załącznik nr 1 do uchwały 59   6.915 MB
zał 2 1z6   6.264 MB
zał 2 2z6   7.076 MB
zał 2 3z6   6.333 MB
zał 2 4z6   5.754 MB
zał 2 5z6   6.996 MB
zał 2 6z6   4.260 MB
zał 3 1z6   6.349 MB
zał 3 2z6   6.789 MB
zał 3 3z6   6.179 MB
zał 3 4z6   5.746 MB
zał 3 5z6   7.045 MB
zał 3 6z6   4.096 MB
UCHWAŁA NR LV/60/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Cieszanów w 2018 roku   9.920 KB
UCHWAŁA Nr LV/61//2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2018 - 2026   1,016.685 KB
Uchwała Nr LV/62/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 12 czerwca 2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok   115.936 KB
UCHWAŁA Nr LV/63/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dachnów   27.000 KB
Uchwała Nr LVI/64/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok   26.500 KB
UCHWAŁA Nr LVI/65/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.   27.500 KB
UCHWAŁA NR LVI/66/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych   8.700 KB
UCHWAŁA NR LVI/67/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich   15.399 KB
UCHWAŁA NR LVII/68/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta i Gminy Cieszanów   10.050 KB
UCHWAŁA NR LVII/69/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów   27.000 KB
Uchwała Nr LVII/70/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Nowy Lublińcu   14.248 KB
UCHWAŁA NR LVII/71/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, w ramach pomocy de minimis.   14.136 KB
UCHWAŁA NR LVII/72/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Cieszanów w 2018 roku   9.873 KB
Zalacznik1 do 72   107.072 KB
Uchwała Nr LVII/73/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu   13.718 KB
Uchwała Nr LVII/74/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia27 lipca 2018 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Niemstowie   14.998 KB
UCHWAŁA NR LVII/75/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na zadania na drogach wojewódzkich   15.956 KB
Uchwała Nr LVII/76/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 lipca 2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok   285.407 KB
UCHWAŁA NR LVIII/77/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Cieszanów   8.865 KB
UCHWAŁA NR LVIII/78/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Cieszanów   9.102 KB
Uchwała Nr LVIII/79/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 sierpnia 2018 rok w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?ZAGROBLA I?   16.679 KB
załącznik do uchwały nr 79   101.011 KB
Uchwała Nr LVIII/80/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 sierpnia 2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok   274.969 KB
UCHWAŁA NR LVIII/81/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na zadania na drogach wojewódzkich   15.904 KB
Uchwała Nr LVIII/82/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego   15.752 KB
Załączniki 1-3 do uchwały nr 82   17.651 KB
UCHWAŁA NR LVIII/83/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawieuchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Cieszanów   24.317 KB
UCHWAŁA NR LVIII/84/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze   18.977 KB
Zalacznik1_do uchwały nr 60   104.868 KB
Uchwała Nr LIX/85/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego   64.500 KB
załącznik nr 1 do uchwały nr 85   321.500 KB
załącznik nr 2 do uchwały nr 85   204.500 KB
załącznik nr 3 do uchwały nr 85   208.000 KB
załącznik nr 4 do uchwały nr 85   204.000 KB
załącznik nr 5 do uchwały nr 85   209.500 KB
załącznik nr 6 do uchwały nr 85   201.500 KB
załącznik nr 7 do uchwały nr 85   204.000 KB
załącznik nr 8 do uchwały nr 85   204.000 KB
załącznik nr 9 do uchwały nr 85   203.000 KB
załącznik nr 10 do uchwały nr 85   205.000 KB
załącznik nr 11 do uchwały nr 85   205.500 KB
załącznik nr 12 do uchwały nr 85   207.000 KB
załącznik nr 13 do uchwały nr 85   205.000 KB
załącznik nr 14 do uchwały nr 85   204.500 KB
załącznik nr 15 do uchwały nr 85   205.500 KB
załącznik nr 16 do uchwały nr 85   205.500 KB
Uchwała Nr LIX/86/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 września 2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok   23.279 KB
UCHWAŁA NR LIX/87/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 28 września 2018 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego   17.815 KB
UCHWAŁA NR LX/88/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/81/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 sierpnia 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na zadania na drogach wojewódzkich   15.886 KB
UCHWAŁA NR LX/89/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Cieszanów   43.462 KB
U C H W A Ł A Nr LX/90/ 2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2018 - 2026   16.399 KB
Uchwała Nr LX/91/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 października 2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok   22.925 KB
załącznik do uchwały nr 90   230.176 KB
Uchwała Nr LX/92/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020   13.991 KB
UCHWAŁA NR LX/93/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Cieszanów, przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w wyższej wysokości niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych   8.797 KB
UCHWAŁA NR LX/94/2018 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji dla publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów - prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne   9.087 KB