UCHWAŁA   Nr  XX/13/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 marca 2012 roku     w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na                  2013 rok     Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lute...