główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 69 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.
Uchwała nr 70 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.
Uchwała nr 71 w sprawie nieodpłatnego przekazanie nieruchomości gruntowych w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictwa Narol położonych w miejscowości Chotylub.
Uchwała nr 72 w sprawie nieodpłatnego przekazanie nieruchomości gruntowych w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictwa Oleszyce położonych w miejscowości Dachnów i Niemstów.
Uchwała nr 73 w sprawie nieodpłatnego przekazanie nieruchomości gruntowych w formie darowizny na rzecz Powiatu Lubaczowskiego położonych w miejscowości Cieszanów.
Uchwała nr 74 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata na terenie gminy i miasta Cieszanów
Uchwała nr 75 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/21/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad opłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Cieszanów.
Uchwała nr 76 w sprawie zmiany uchwały nr IV/5/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31-01-2011 o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn.  "remont chodników dla pieszych przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Cieszanów " w 2011 roku.
Uchwała nr 77 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok.

Załączniki:
Nr 77 192 KB
Nr 76 81 KB
Nr 75 64 KB
Nr 74 72 KB
Nr 73 125 KB
Nr 72 128 KB
Nr 71 84 KB
Nr 70 48 KB
Nr 69 49 KB