Uchwała nr 69 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.
Uchwała nr 70 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.
Uchwała nr 71 w sprawie nieodpłatnego przekazanie nieruchomości gruntowych w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictwa Narol położonych w miejscowości Chotylub.
Uchwała nr 72 w sprawie nieodpłatnego przekazanie nieruchomości gruntowych w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictwa Oleszyce położonych w miejscowości Dachnów i Niemstów.
Uchwała nr 73 w sprawie nieodpłatnego przekazanie nieruchomości gruntowych w formie darowizny na rzecz Powiatu Lubaczowskiego położonych w miejscowości Cieszanów.
Uchwała nr 74 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata na terenie gminy i miasta Cieszanów
Uchwała nr 75 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/21/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad opłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Cieszanów.
Uchwała nr 76 w sprawie zmiany uchwały nr IV/5/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31-01-2011 o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. "remont chodników dla pieszych przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Cieszanów " w 2011 roku.
Uchwała nr 77 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok.

Załączniki
Nr 69   49.145 KB
Nr 70   47.750 KB
Nr 71   83.606 KB
Nr 72   128.464 KB
Nr 73   124.941 KB
Nr 74   72.356 KB
Nr 75   63.923 KB
Nr 76   80.984 KB
Nr 77   192.451 KB