Uchwała nr 61 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Cieszanów
Uchwała nr 62 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usługowo – mieszkaniowych w Cieszanowie i Nowym Siole
Uchwała nr 63 w sprawie przyjęcia apelu o odstąpienie zamiaru likwidacji Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie
Uchwała nr 64 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
Uchwała nr 65 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr I/3/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
Uchwała nr 66 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowych w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictwa Oleszyce położonych w miejscowości Dachnów i Niemstów.
Uchwała nr 67 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cieszanów.
Uchwała nr 68 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok.

Załączniki
Nr 61   258.607 KB
Załącznik nr 1 do uchwały nr 61   744.987 KB
Załącznik nr 2 do uchwały nr 61   73.482 KB
Załącznik nr 3 do uchwały nr 61   237.942 KB
Nr 62   144.981 KB
Nr 63   83.994 KB
Nr 64   78.312 KB
Nr 65   80.766 KB
Nr 66   83.290 KB
Nr 67   83.314 KB
Załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały nr 67   239.641 KB
Nr 68   268.897 KB