Uchwała nr 37 w sprawie likwidacji publicznego Gimnazjum w Nowym Lublińcu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu.
Uchwała nr 38 w sprawie wykazu kąpielisk ma terenie Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2011.
Uchwała nr 39 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała nr 40 zmiany uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
Uchwała nr 41 w sprawie wzorów informacji w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
Uchwała nr 42 w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny.
Uchwała nr 43 w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych.
Uchwała nr 44 w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej nr 1634R Żuków - Huta Różaniecka - granica województwa w 2011 roku nr IV/4/2011 z dnia 31-01-2011.
Uchwała nr 45 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cieszanów
Uchwała nr 46 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok
Uchwała nr 47 w sprawie przyjęcia regulaminu cmentarza komunalnego w Dachnowie.
Uchwała nr 48 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych cmentarza komunalnego w Dachnowie

Załączniki
Uchwała 37   83.947 KB
Uchwała 38   52.084 KB
Uchwała 39   80.058 KB
Uchwała 40   61.813 KB
Uchwała 41   62.947 KB
Uchwała 42   62.341 KB
Uchwała 43   64.032 KB
Uchwała 44   79.200 KB
Uchwała 45   81.569 KB
Uchwała 46   181.588 KB
Uchwała 47   59.050 KB
Uchwała 48   59.835 KB
Załącznik nr 1 do uchwały nr 45   210.961 KB
Załącznik nr 2 do uchwały nr 45   125.291 KB