Uchwała nr 32 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Cieszanów.
Uchwała nr 33 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenia środowiskowego domu samopomocy.
Uchwała nr 34 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Susiec w zakresie realizacji projektu „Wspólne Roztocze – Jedna współpraca i promocja” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
Uchwała nr 35 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cieszanów.
Uchwała nr 36 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok

Załączniki
Nr 32   115.456 KB
Nr 33   121.309 KB
Nr 34   93.447 KB
Nr 35   123.074 KB
Załącznik nr 1 do uchwały nr 35   122.770 KB
Załącznik nr 2 do uchwały nr 35   112.997 KB
Nr 36   177.307 KB