główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 19 w sprawie zaopiniowania zamiaru zmiany granic Roztoczańskiego Parku Chrnionego Krajobrazu na terenie gminy Cieszanów.
Uchwała nr 20 w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum w Nowym Lublińcu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu.
Uchwała nr 21 w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Cieszanów.
Uchwała nr 22 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok
Uchwała nr 23 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011.
Uchwała nr 24 w sprawie zmiany uchwały Nr 76/RLIX/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cieszanów na lata 2010-2015
Uchwała nr 25 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/17/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów.

Załączniki:
Załącznik nr 2 do uchwały nr 25 143 KB
Załącznik nr 1 do uchwały nr 25 141 KB
Nr 25 66 KB
Nr 24 297 KB
Nr 23 128 KB
Nr 22 228 KB
Nr 21 63 KB
Nr 20 87 KB
Nr 19 459 KB