Uchwała nr 19 w sprawie zaopiniowania zamiaru zmiany granic Roztoczańskiego Parku Chrnionego Krajobrazu na terenie gminy Cieszanów.
Uchwała nr 20 w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum w Nowym Lublińcu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu.
Uchwała nr 21 w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Cieszanów.
Uchwała nr 22 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok
Uchwała nr 23 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011.
Uchwała nr 24 w sprawie zmiany uchwały Nr 76/RLIX/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cieszanów na lata 2010-2015
Uchwała nr 25 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/17/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów.

Załączniki
Nr 19   458.742 KB
Nr 20   87.126 KB
Nr 21   62.563 KB
Nr 22   228.081 KB
Nr 23   127.836 KB
Nr 24   297.174 KB
Nr 25   65.825 KB
Załącznik nr 1 do uchwały nr 25   140.634 KB
Załącznik nr 2 do uchwały nr 25   142.738 KB