Uchwała nr 17 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów.
Uchwała nr 18 w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie inkasa oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Załączniki
Nr 17   80.341 KB
Nr 18   66.438 KB