Uchwała nr 84 w sprawie zmiany uchwały Nr 83/LIX/2010 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod nazwą Zakład Obsługi Gminy Sp. z o.o. w Cieszanowie.
Uchwała nr 85 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wojciecha w Cieszanowie w 2010 roku.
Uchwała nr 86 w sprawie: zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Przystosowanie WDK Gminy Cieszanów do pełnienia współczesnych funkcji”
Uchwała nr 87 w sprawie: zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego realizowanego przez jednostki straży pożarnych w gminie Cieszanów” na lata 2009-2011„
Uchwała nr 88 w sprawie: zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki – etap I„
Uchwała nr 89 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej Nr 42/LIII/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej Nr 21/XLIX/2010 z dnia 16 marca 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cieszanów na 2010 r.
Uchwała nr 90 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok

Załączniki
Nr 84   159.609 KB
Nr 85   76.518 KB
Nr 86   126.583 KB
Nr 87   124.479 KB
Nr 88   126.048 KB
Nr 89   126.423 KB
Nr 90   263.435 KB