Uchwała nr 60 w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszanowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemstowie.
Uchwała nr 61 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej nr 1652R ul. Czereśnie oraz ul. Leśna w 2010 roku.
Uchwała nr 62 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok
Uchwała nr 63 w sprawie: zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego realizowanego przez jednostki straży pożarnych w Gminie Cieszanów”

Załączniki
Nr 60   83.817 KB
Nr 61   80.787 KB
Nr 62   227.176 KB
Nr 63   126.846 KB