główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 49 w sprawie zmiany Uchwały Nr 27/VII/06 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie okręgów wyborczych
Uchwała nr 50 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Nowy lubliniec”
Uchwała nr 51 w sprawie nieodpłatnego przekazanie nieruchomości gruntowej w formie darowizny na rzecz Powiatu Lubaczowskiego położonej w miejscowości Gorajec
Uchwała nr 52 w sprawie nieodpłatnego przekazanie nieruchomości gruntowej w formie darowizny na rzecz Województwa Podkarpackiego położonej w miejscowości Kowalówka
Uchwała nr 53 w sprawie udziału Gminy Cieszanów w projekcie pn. „PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej”
Uchwała nr 54 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2011 i 2012 r. na realizację zadania pn. „PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej”
Uchwała nr 55 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania inwestycyjnego  na drodze powiatowej nr 1652R ul. Czereśnie oraz ul. Leśna w 2010 roku.
Uchwała nr 56 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok
Uchwała nr 57 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2011 rok
Uchwała nr 58 w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
Uchwała nr 59 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Cieszanów

Załączniki:
59 82 KB
58 77 KB
57 129 KB
56 232 KB
55 80 KB
54 127 KB
53 124 KB
52 122 KB
51 122 KB
Załacznik do 50 897 KB
50 76 KB
49 70 KB