Uchwała nr 41 w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Uchwała nr 42 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej Nr 21/XLIX/2010 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cieszanów na 2010 r.

Załączniki
Nr 41   83.305 KB
Nr 42   127.688 KB