Uchwała nr 27 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów za wykonanie budżetu w roku 2009.

Uchwała nr 28 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej w 2010 roku.

Uchwała nr 29 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok

Uchwała nr 30 w sprawie zmiany Uchwały Nr 28/VII/06 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie obwodów głosowania

Uchwała nr 31 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr 94/XIII/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego pn. "Zakład Obsługi Gminy".

Uchwała nr 32 w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Załączniki
Nr 27   77.613 KB
Załącznik   701.342 KB
Nr 28   73.899 KB
Nr 29   207.195 KB
Nr 30   63.003 KB
Nr 31   80.026 KB
Zal nr 31   128.247 KB
Nr 32   479.140 KB