Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Cieszanów”
Uchwała nr 2 w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania gruntów i budynków mienia komunalnego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Uchwała nr 3 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych cmentarza parafialnego w Cieszanowie, przekazanego w administrację Gminie Cieszanów.
Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów do podpisania umowy o współpracy z gminą partnerską - Chlmec.
Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów do podpisania umowy o współpracy z gminą partnerską - Porubka.
Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów do podpisania umowy o współpracy z gminą partnerską - Pticie.
Uchwała nr 7 w sprawie: przyznania Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Uchwała nr 8 w sprawie: zmiany zakresu wykonywania wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki – etap I „
Uchwała nr 9 w sprawie: wstrzymania realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu dróg Cieszanów – Nowe Sioło - Załuże”
Uchwała nr 10 w sprawie: zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Przystosowanie Wiejskich Domów Kultury Gminy Cieszanów do pełnienia współczesnych funkcji”
Uchwała nr 11 w sprawie: wstrzymania realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn.: „Przygraniczne Centrum Kultury i Sportu Wędrowiec w Cieszanowie – III etap, rozbudowa kąpieliska w Cieszanowie”
Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „ePrzyśpieszenie w powiecie lubaczowskim – likwidacja wykluczenia cyfrowego”
Uchwała nr 13 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
Uchwała nr 14 w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
Uchwała nr 15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cieszanów na 2010 rok

Załączniki
Uchwała 1   1.333 MB
Uchwała 2   72.247 KB
Uchwała 3   86.766 KB
Uchwała 4   80.037 KB
Uchwała 5   79.461 KB
Uchwała 6   79.489 KB
Uchwała 7   76.723 KB
Uchwała 8   125.939 KB
Uchwała 9   123.854 KB
Uchwała 10   126.588 KB
Uchwała 11   125.210 KB
Uchwała 12   120.063 KB
Uchwała 13   78.857 KB
Uchwała 14   79.309 KB
Uchwała 15   216.511 KB