nr 74 w w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rozszerzenie cmentarza w Dachnowie"
nr 75 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Cieszanów
nr 76 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej z budżetu Gminy Cieszanów dla Gminy Radomyśl poszkodowanej w wyniku powodzi w czerwcu 2009 r.
nr 77 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.
nr 78 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok.
nr 79 w sprawie uchylenia uchwały Nr 60/XL/09Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 10 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjno - sportowych oraz handlowo - usługowych w Starym Lublińcu nad zalewem
nr 80 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjno – sportowych oraz handlowo – usługowych w Starym Lublińcu nad zalewem

Załączniki
Uchwała 74   4.154 MB
Uchwała 75   70.985 KB
Uchwała 76   83.689 KB
Uchwała 77   104.754 KB
Uchwała 78   90.077 KB
Uchwała 79   76.916 KB
Uchwała 80   76.382 KB