Uchwała nr 40 w sprawie zmian do uchwały Nr 10/XXXIV/09 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2009, zmienionej uchwałą Nr 36/XXXVII/09 w sprawie zmian do uchwały Nr 10/XXXIV/09 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2009.

Uchwała nr 41 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok

Uchwała nr 42 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2009 roku

Załączniki
Uchwała 40   205.258 KB
Uchwała 41   319.278 KB
Uchwała 42   159.326 KB