Uchwała nr 33 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 3/XXXII/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Cieszanów na lata 2008-2013.

Uchwała nr 34 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2010 rok.

Uchwała nr 35 w sprawie poręczenia spłaty kredytu w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie zaciągniętego przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie.

Uchwała nr 36 w sprawie zmian do uchwały Nr 10/XXXIV/09 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2009.

Uchwała nr 37 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok

Uchwała nr 38 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 80/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok, zmienionej uchwałą Nr 93/XXIX/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 80/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok.

Uchwała nr 39 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości.

Załączniki
Uchwała 33   387.454 KB
Uchwała 34   196.945 KB
Uchwała 35   153.787 KB
Uchwała 36   205.979 KB
Uchwała 37   339.174 KB
Uchwała 38   179.765 KB
Uchwała 39   252.090 KB