Uchwała nr 22 ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów za wykonanie budżetu w roku 2008.

Uchwała nr 23 ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Rozszerzenie cmentarza w Dachnowie”

Uchwała nr 24 ws. likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów II Wojny Światowej w Chotylubiu

Uchwała nr 25 ws. przystąpienia Gminy do realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Cieszanów” w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała nr 26 ws. wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok

Uchwała nr 27 ws. zmiany Uchwały Nr 14/XXXIV/09 Rady Miejskiej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu dróg Cieszanów - Nowe Sioło - Załuże”

Załączniki
Uchwała 22   1.104 MB
Uchwała 23   236.221 KB
Uchwała 24   159.967 KB
Uchwała 25   158.618 KB
Uchwała 26   305.606 KB
Uchwała 27   264.028 KB