Uchwała nr 10 ws. uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2009

Uchwała nr 11 ws. powołania Radnego Stanisława Myśliwego w skład Komisji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Uchwała nr 12 ws. wprowadzenia zmian do uchwały nr 3/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.
w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Cieszanowie

Uchwała nr 13 ws. zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała nr 14 ws. zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu dróg Cieszanów - Nowe Sioło-Załuże”

Uchwała nr 15 ws. wstrzymania realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pn.: "Droga przez "Zalew" w Starym Lublińcu"

Uchwała nr 16 ws. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2009 roku.

Uchwała nr 17 ws. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

Uchwała nr 18 ws. zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dachnów”

Uchwała nr 19 ws. zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Stary Lubliniec”

Uchwała nr 20 ws. upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do ustalania wysokości cen i opłat oraz sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.

Załączniki
Uchwała nr 10   1,012.570 KB
Uchwała nr 11   171.114 KB
Uchwała 12   179.596 KB
Uchwała 13   246.656 KB
Uchwała 14   474.795 KB
Uchwała 15   159.195 KB
Uchwała 16   158.120 KB
Uchwała 17   162.826 KB
Uchwała 18   154.011 KB
Uchwała 19   153.887 KB
Uchwała 20   173.504 KB