Uchwała nr 28 ws. zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

Uchwała nr 29 ws. zatwierdzenia zmian do Uchwały nr 18/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dachnów na lata 2009 - 2016”.

Uchwała nr 30 ws. wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok.

Uchwała nr 31 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usługowo – mieszkaniowych w Cieszanowie i Nowym Siole.

Uchwała nr 32 ws. zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki – etap I”. http-equiv="Content-Type" /> http-equiv="Content-Type" />

Załączniki
Uchwała 28   157.103 KB
Uchwała 29   207.731 KB
Uchwała 30   446.028 KB
Uchwała 31   146.415 KB
Uchwała 32   261.819 KB