Uchwała nr 1: Akt o podziale Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie na dwie instytucje kultury: Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie i Miejską Bibliotekę Publiczną w Cieszanowie.

Uchwała nr 2: w sprawie uchylenia uchwały Nr 61/XXVI/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia
29 sierpnia 2008 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usługowo - handlowych i budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic Sienkiewicza i Podwale w Cieszanowie

Uchwała nr 3: w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Cieszanów na lata 2008-2013

Uchwała nr 4: w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Uchwała nr 5: w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Cieszanów.

Uchwała nr 6: w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Załączniki
Uchwała nr 1   85.655 KB
Uchwała nr 2   22.706 KB
Uchwała nr 3   29.390 KB
Uchwała nr 4   23.773 KB
Uchwała nr 5   44.386 KB
Uchwała nr 6   21.281 KB
Załącznik do uchwały nr 3   2.536 MB