główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 94 ws. przyjęcia rezygnacji Radnego Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Uchwała nr 95 ws. wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Uchwała 96 ws. uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Cieszanów.

Uchwała 97 ws. zasad wydzierżawiania lub wynajmowania gruntów i budynków mienia komunalnego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Uchwała 98 ws. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie  ścieków.

Uchwała 99 ws. wprowadzenia zmian do budżetu na 2008r.

Uchwała 100 ws. wprowadzenia zmian do uchwały nr 94/XII/2004 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego pn. Zakład Obsługi Gminy” zmienionej uchwałą nr 26/VII/2006 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 94/XII/2004 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego pn. Zakład Obsługi Gminy”

Załączniki:
Uchwała 100 25 KB
Uchwała 99 46 KB
Uchwała 98 25 KB
Uchwała 97 30 KB
Uchwała 96 88 KB
Uchwała 95 22 KB
Uchwała 94 22 KB