Uchwała nr 64 ws. powołania Radnego Stefana Chomyszyna w skład Komisji Rady Miejskiej

Uchwała nr 65 ws. wprowadzenia zmian do uchwały nr 3/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Uchwała nr 66 ws.
zmian do uchwały nr 51/XXVI/08 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Filialnej Szkole Podstawowej w Niemstowie.

Uchwała nr 67 ws.
zmian do uchwały nr 52/XXVI/08 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Filialnej Szkole Podstawowej w Nowym Siole.

Uchwała nr 68 ws.
zmian uchwały nr 53/XXVI/08 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Filialnej Szkole Podstawowej w Kowalówce.

Uchwała nr 69 ws.
ustalenia wysokości opłaty stałej za korzystanie z zajęć w przedszkolach publicznych na terenie gminy Cieszanów.

Uchwała nr 70 ws.
wprowadzenia zmian do budżetu na 2008r.

Uchwała nr 71 ws.
zmiany uchwały Nr 12/XIX/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29.02.2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2008 roku.
Załączniki
Uchwała 64   21.970 KB
Uchwała 65   23.822 KB
Uchwała 66   25.866 KB
Uchwała 67   25.880 KB
Uchwała 68   25.915 KB
Uchwała 69   28.814 KB
Uchwała 70   43.250 KB
Uchwała 71   24.526 KB